WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki


Z historii Oddziału PTTK Ochota


24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Z historii Oddziału PTTK Ochota

Działalność na rzecz turystyki młodzieży, w tym szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych

Od początku istnienia Oddziału PTTK Ochota duży nacisk kładziono na rozwój turystyki młodzieżowej. Ambicją działaczy było przekonanie nauczycieli ochockich szkół o tym, jak ważne w procesie kształcenia i wychowania są krajoznawstwo i turystyka. Oddział wspierały władze Dzielnicy Ochota, 13 marca 1973 r. odbyło się spotkanie z inspektorem oświaty i nauczycielami - reprezentantami szkół, na którym zapadła decyzja zakładania kół PTTK we wszystkich ochockich placówkach oświatowych. Celem był jak najliczniejszy udział młodych turystów w imprezach PTTK.

1. SKKT i ich opiekunowie


W 1973 r. dzielnica Ochota obejmowała nie tylko tereny obecnej, ale i aktualną dzielnicę Włochy, a od 1977 r. również Ursus. W 1983 roku na tym dużym obszarze koła turystyczne istniały w ponad 70% szkół, a trzy lata później już we wszystkich placówkach, także MDK Ochota i MDK Włochy. Oddział zrzeszał też podwarszawskie SKKT (pierwsze dołączyło SKKT z SP w Raszynie). W 1986 r. w Oddziale PTTK Ochota było ponad 40 (!) szkolnych kół turystycznych.

Działalność nauczycieli zajmujących się turystyką była doceniana. Otrzymywali dyplomy i książki, w nagrodę mogli też uczestniczyć w atrakcyjnych, kilkudniowych wycieczkach zagranicznych (np. Tatry Słowackie, Wilno) organizowanych przez Oddział i dotowanych przez władze Dzielnicy Ochota.

Honorowano także dyrektorów szczególnie aktywnych szkół. Byli wyróżniani m. in. podczas spotkań wszystkich dyrektorów szkół z władzami oświatowymi dzielnicy, na które była zapraszana Maria Pilich, zajmująca się w Oddziale turystyką młodzieżową.

Do najaktywniejszych opiekunów SKKT (do ok. 2009 r.) należeli (w grupach po 10, kolejność nazwisk przypadkowa):

Maria Pilich (Technikum Kolejowe),
Sława Madalińska (ZS im. W. Piecka),
Barbara Felczak (SP 88),
Grażyna Molendowska (SP 227),
Irena Jaźwińska (SP 280),
Pelagia Olkowska (SP 10),
Alicja Serzysko (SP 177),
Małgorzata Grudzińska (SP 94, potem SP w Sękocinie),
Henryk Augustyniak i Iwonna Śliwińska-Wach (SP 227, później tylko I. Śliwińska-Wach),


Henryk Augustyniak (drugi od prawej) podczas XXI Ogólnopolskiego Zlotu PTP w Oleśnicy w 1978 r. Zdjęcie ze strony http://ktpzg.pttk.pl/ zakładka Komisja/Muzeum/XXI OZPTP

Alicja Serzysko (Spacer Warszawski "Tajemnice Parku Łazienkowskiego" 2006)
 

Elżbieta Kowalczyk i Jadwiga Kułakowska (SP 11),
Halina Lech i Jacek Elżanowski (LO LVI),
Stefania Zaniewicz (SP 228),
Jadwiga Szyda (MDK),
Wiesława Berlińska (SP 4, od lat 90. XX w. wspierała ją Teresa Jeżewska-Piegat),
Blandyna Wyrzykowska (SP 23),
Danuta Fryszkowska (SP 13),Zjazd Oddziału w 1989 r. Od lewej: Jadwiga Szyda, Elżbieta Kowalczyk, Jadwiga Kułakowska, Danuta Fryszkowska (stoi), Wiesława Berlińska, Blandyna Wyrzykowska.

Elżbieta Porowska (Zespół Szkół Ekonomicznych 4),
Ewa Przemyska-Maj (Liceum Ekonomiczne 6),
Barbara Jadzewicz (SP 61),
Bożena Klimczak (SP 93),
Teresa Dziczkaniec (SP 173),
Danuta Cieślak (SP 88),
Janina Szustakowska (SP 16),
Bożena Piszczałka (SP 175),
Renata Kaczyńska (Liceum Medyczne 5),
Elżbieta Mankiewicz (SP 229),


Danuta Cieślak (spotkanie 2011)

Teresa Dziczkaniec (spotkanie 2012)


Teresa Szpakowska (SP 97, w późniejszych latach wspierała ją Małgorzata Warakomska),
Anna Saitow (SP 11),
Halina Kozłowska (SP 14),
Maria Gąsiorowska (SP 9),
Lucyna Jurzyk (SP 2),
Danuta Pełszyńska (SP w Raszynie, potem Gimnazjum w Raszynie),
Anna Ficyk (SP 266),
Lidia Romanowska-Olejarz (SP 6),
Anna Piłatowicz (SP 61),


Zjazd Oddziału w 1989 r. Od lewej: Anna Ficyk, Teresa Szpakowska, Danuta Fryszkowska, Maria Gąsiorowska, Danuta Pełszyńska, Iwonna Śliwińska-Wach.


Teresa Szpakowska (Rajd Bliskie sercu 2008)

Małgorzata Warakomska (Spacer Warszawski: Park Skaryszewski 2011)

Ewa Polańska (Zespół Szkół Ekonomicznych 4),
Teodozja Krasnodębska-Borkowska (ZS Samochodowych PKS),
Władysława Marczyk (SP 304),
Anna Żyszkowska (Zespół Szkół Ekonomicznych 4),
Halina Kosianko (SP 152),
Hanna Jamroż (ZS Mechaniczno-Elektrycznych),
Anna Rogaska (SP 87),
Krystyna Ledzion (SP 6),
Halina Nienałtowska (SP 228, potem Gimnazjum 15),
Małgorzata Pawlak (SP 304),

Zjazd Oddziału w 1997


Od lewej: Ewa Polańska, Hanna Jamroż, Wiesława Berlińska, Teresa Jeżewska-Piegat i po prawej Anna Żyszkowska
 

Na pierwszym planie z Wiesławą Berlińską rozmawia Wanda Żabowska (prowadziła spacery dla młodzieży o tematyce przyrodniczej), w głębi Teodozja Krasnodębska-Borkowska


Małgorzata Pawlak (spotkanie 2015)

Halina Nienałtowska (spotkanie 2016)

Katarzyna Chojecka (SP 175),
Teresa Kacperska (ZS im. W. Piecka),
Franciszka Kałat (LO VII),
Elżbieta Rędziak (SP w Raszynie),
Anna Kacprzak (SP w Komorowie).


Elżbieta Rędziak (Rajd Bliskie sercu 2010)

Anna Kacprzak (Spacer Podwarszawski – okolice Młochowa 2008)

O działalności opiekunów szkolnych kół turystycznych w ostatnich latach można przeczytać w innych zakładkach strony internetowej.

Jak widać, lista osób aktywnie działających na rzecz turystyki w środowiskach dzieci i młodzieży zawiera ponad 50 nazwisk. Różnie potoczyły się ich losy. Niektórzy związani byli z Oddziałem przez kilka-kilkanaście lat, inni o wiele dłużej - dla nich działalność turystyczno-krajoznawcza w Oddziale PTTK Ochota to „kawał życia”. Ich fotografie pojawiają się często na stronach O/Ochota (M. Pilich, W. Berlińska, M. Grudzińska, E. Polańska, D. Pełszyńska, A. Serzysko, I. Śliwińska-Wach). Niestety, Oddział posiada niewiele zdjęć opiekunów kół sprzed „epoki cyfrowej”. Niektóre z zamieszczonych fotografii pochodzą ze spotkań działaczy, w których uczestniczyli już po zakończeniu pracy z młodzieżą.


Spotkanie działaczy Oddziału w 2009 roku. Od lewej: Teresa Jeżewska-Piegat, Halina Nienałtowska, Ewa Polańska (za nią Wiesław Bratkowski), młoda turystka z Sękocina i Małgorzata Grudzińska. Po prawej: Anna Żyszkowska i częściowo widoczny Andrzej Łyziak.

Przez kilkanaście lat Oddział dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Dzielnicy Ochota organizował wycieczki autokarowe dla najaktywniejszych członków szkolnych kół turystycznych z ochockich szkół podstawowych. Młodzież zwiedzała miejscowości podwarszawskie takie jak Otrębusy, Słomczyn, Ożarów Mazowiecki, ale i dalsze, ciekawe miejsca, np. Sochaczew i Tułowice, fermę strusi w Kałuszynie, zamek w Liwie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Park Jurajski w Bałtowie i Dinopark w Kołacinku. Początkowo było bardzo dużo chętnych, ale - ponieważ wycieczki te odbywały się w dni wolne od nauki - stopniowo malała ilość zainteresowanych nimi placówek. Ostatnią taką wycieczkę zrealizowano w 2012 roku, brali w niej udział uczniowie jedynie z 5 szkół podstawowych (Relacje z lat 2009-2012 w Naszych imprezach).


W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (2011).

Wejście do Dinoparku w Kołacinku (2012).

Podobna sytuacja miała miejsce z liczbą młodych uczestników innych imprez Oddziału Ochota. W ostatnich dziesięciu latach (2010-2019) w rajdach i spacerach brało udział (sporadycznie lub częściej) blisko 20 szkół, ale w roku 2019 tylko w trzech z nich (podwarszawskich) działały formalne SKKT- PTTK. Były to szkoły podstawowe w Sękocinie (opiekun koła: Regina Suwała), Lesznowoli (Kamil Strzałkowski, Agnieszka Mazur) i Nowej Iwicznej (Wojciech Wajda, Ewa Misztal). Najaktywniejszą placówką ochocką była Szkoła Podstawowa nr 61, w jej świetlicy prężnie działał Klub Turystów prowadzony przez Wiesławę Godlewską i Romualdę Turek – niezrzeszony w PTTK.

Różne są przyczyny odchodzenia młodzieży z Towarzystwa, zjawisko to jest zauważalne nie tylko w ochockim Oddziale.

2. Sukcesy SKKT-PTTK zrzeszonych w Oddziale

Ważnymi sukcesami Oddziału PTTK Ochota były osiągnięcia szkolnych kół w nim zrzeszonych i przez niego wspieranych.

Największe dokonania miało SKKT-PTTK nr 1 przy Technikum Kolejowym, utworzone w 1961 r., początkowo zrzeszone w Oddziale Stołecznym PTTK, a od 1972 r. w Oddziale Ochota. W 1973 r. koło przyjęło imię Aleksandra Janowskiego, absolwenta „Kolejówki” i zostało wyróżnione Medalem Aleksandra Janowskiego. W 1987 r. bardzo uroczyście obchodziło 25-lecie. Od 1968 r. do zakończenia działalności koła w 2011 r. jego opiekunem była Maria Pilich.Reprezentacja koła przygotowywana przez opiekunkę przez 6 lat (!) wygrywała etapy wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego i w finale tego turnieju, zajmowała wysokie lokaty. Najwyższe to:

- zwycięstwo w finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (Płock 1977) osiągnęła drużyna w składzie Leon Dutkiewicz, Sławomir Michalczuk, Zbigniew Motylewicz


Zwycięska drużyna z opiekunką Marią Pilich.

 


- III miejsce w finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (Wrocław 1980) zajęła drużyna w składzie Marek Jakubowski, Jacek Marciniak, Piotr Przemyski

Laureaci III miejsca w OMTTK w 1980 r.


- IV miejsce w finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (Gdańsk 1976) zajęła drużyna w składzie Tadeusz Maguza, Sławomir Michalczuk, Zbigniew Motylewicz

Drużyna z Technikum Kolejowego wraz z Marią Pilich podczas zwiedzania Katowic.

 

Dwunastokrotnie (!) reprezentanci koła przygotowywani przez Marię Pilich osiągali sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej. Najwyższe lokaty to: III miejsce Sławomira Feligi w 1990 r. i IV miejsce Małgorzaty Kucharskiej w 1992 r. w finale konkursu w Golubiu- Dobrzyniu.

Rok 1978 przyniósł IV nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Dla nas i dla was” na najciekawszą wycieczkę 1-dniową w okolice swojego miejsca zamieszkania, zorganizowanym przez redakcję „Poznaj Swój Kraj”.

Nietypową formą aktywności SKKT był udział sekcji gitarowej, widocznej podczas rajdów, w festiwalach piosenki turystycznej "Bakcynalia" w Lublinie w 1976 i 1977 roku.

W 1979 r. reprezentacja koła zdobyła mistrzostwo szkół Warszawy (w kategorii szkół ponadpodstawowych) w turystycznych marszach na orientację i I miejsce w Centralnym Finale Turystycznych Imprez na Orientację „Mazowsze – 1979”.
W 1980 r. została sklasyfikowana na II miejscu w konkurencji pucharowej zespołów Związku Zawodowego Kolejarzy w V Warszawskim Azymucie o Puchar im. Mieczysława Orłowicza.
Drużyna z Technikum Kolejowego podczas zawodów na orientację o puchar im. M. Orłowicza w 1980 r.

W 1982 r. przedstawiciele koła uczestniczyli w posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego PTTK i zaprezentowali wówczas swoją działalność w formie niewielkiej wystawy. W 2001 r. pomagali przy organizacji Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK, a w 2005 r. pełnili pomocnicze funkcje reprezentacyjne podczas XVI Zjazdu Walnego PTTK.

Wielkim sukcesem SKKT nr 1 było wzorowe przeprowadzanie Rajdów Wąskotorowych, tak lubianych przez młodzież. Koło wielokrotnie wyróżniano za ich organizację honorowymi dyplomami i odznakami, a w 1989 roku otrzymało Puchar Warszawskich Dni Turystyki w kategorii: „za najlepsze imprezy młodzieżowe”. (O Rajdach Wąskotorowych można przeczytać w zakładce: Rajdy, rajdy, rajdy…).

W latach 2004-2007 Koło zajmowało czołowe lokaty w dzielnicowych Rajdach „Szlakiem Naszej Historii” np. w 2005 r. II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Młodzież z Technikum Kolejowego włączała się w rozmaite akcje (m.in. zbiórka na odbudowę Zamku Golubskiego), a wszędzie, gdzie przebywała, pozostawiała dobre wrażenie.
W 1987 roku SKKT-PTTK przy Technikum Kolejowym zostało wyróżnione Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Fot. ze strony http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/o_odznakach/honorowa_odznaka_pttk.htm


Na przełomie XX i XXI w. bardzo aktywnym kołem stało się SKKT-PTTK nr 47 przy Szkole Podstawowej w Sękocinie, którym opiekowała się Małgorzata Grudzińska. Oto jego sukcesy:

- III miejsce w województwie mazowieckim w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym w 1999 roku,
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy - etap wojewódzki (Kamieńczyk, 22- 23.05.1999). Na pierwszym planie w stołówce (przodem) żeńska trzyosobowa drużyna z Sękocina.

- w 2000 r. kronika SKKT dotarła do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Ogniw PTTK,

- I miejsce drużyny (przed zespołami złożonymi z dorosłych!) w Indywidualnym Rajdzie „Szlakiem Powstania Styczniowego” organizowanym przez Oddział PTTK w Warce w okresie 22.01.2003 – 5.08.2004,

- I miejsce w województwie mazowieckim w konkursie na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo- Turystyczny” za rok szkolny 2003/2004 (kategoria szkół podstawowych),

- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny” za rok szkolny 2005/2006 (kategoria szkół podstawowych, przyznano 4 równorzędne I miejsca),Uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepszy SKKT” w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (13.12.2006).

- w 2009 roku SKKT Sękocin zostało wyróżnione Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Dyplom przyznania SKKT w Sękocinie Złotej Honorowej Odznaki PTTK (październik 2009).

SKKT w Sękocinie nadal prężnie działa i odnosi sukcesy pod opieką Reginy Suwały. O ostatnich osiągnięciach tego koła oraz innych zrzeszonych w Oddziale można przeczytać w zakładce Spotkania.


Oprócz kół przy Technikum Kolejowym i w Sękocinie w różnych konkursach PTTK uczestniczyła młodzież z innych placówek.

W roku 1987 uczennica z SKKT nr 42 ze Szkoły Podstawowej w Raszynie zajęła I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej, a w 2000 r. praca „Przewodnik po Raszynie” wykonana przez członków tego SKKT pod opieką Danuty Pełszyńskiej dotarła do wojewódzkiego etapu Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
Laureatów etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej miały także ochockie szkoły podstawowe. I tak w 1988 roku uczennica z SKKT nr 31 ze Szkoły Podstawowej 10 zajęła w nim II miejsce (opiekun Pelagia Olkowska), a uczeń z SKKT nr 20 ze Szkoły Podstawowej 23 został wyróżniony (opiekun Blandyna Wyrzykowska).

Prace uczniów z SKKT zrzeszonych w Oddziale Ochota były także zgłaszane do innych konkursów.

Jednym z nich był konkurs plastyczny „Mój Muranów” organizowany przez stołeczne Muzeum Historii Żydów Polskich, z którym w 2008 r. nawiązano kontakt podczas organizacji rajdu „Bliskie sercu”, poświęconemu powstaniu w getcie warszawskim. W konkursie tym nagrodę za pracę „Warszawskie getto – miasto w mieście” zdobyła uczennica Gimnazjum w Raszynie.
Nagrodzona uczennica Gimnazjum w Raszynie ze swoją pracą i nauczycielką plastyki Elżbietą Kuczarą (czerwiec 2008, przed Ohelem – namiotem w miejscu przyszłego gmachu Muzeum).

3. Imprezy dla młodzieży, w tym Spacery Warszawskie i Podwarszawskie

Przez ponad 30 lat główną imprezą dla młodzieży był Rajd Wąskotorowy organizowany przez SKKT przy Technikum Kolejowym. Wraz z innymi późniejszymi rajdami dla młodzieży został opisany w zakładce poświęconej rajdom.

Już od lat 70. XX w. Szkolne Koła brały udział w zlotach SKKT-PTTK: ogólnopolskich i z terenu Mazowsza. Z pewnością najwięcej uczestników te spotkania gromadziły w latach 80. XX w. Ostatni z nich, na którym było koło zrzeszone w Oddziale Ochota, miał miejsce w 2000 roku w Ostrołęce pod nazwą Wojewódzki Zlot Laureatów Młodzieżowych Konkursów Turystyczno-Krajoznawczych PTTK.Pamiątkowe proporczyki ze zbiorów SKKT z Technikum Kolejowego.

W 2007 roku SKKT z Sękocina w uczestniczyło w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży PTTK ze Środowisk Wiejskich. Niedawno wznowiono organizowanie zlotów młodych turystów z Mazowsza pod nazwą Wojewódzki Zlot Młodzieży PTTK, środowisko ochockie reprezentowali tam uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 61 (relacje w zakładce Spotkania 2018 i 2019).
Oczywiście kół z Oddziału PTTK Ochota nie zabrakło w corocznych Centralnych Zlotach Młodzieży „Palmiry”. W ostatnich latach najczęściej na „Palmirach” byli obecni uczniowie ze szkół: w Sękocinie, nr 227 w Warszawie oraz Technikum Kolejowego.
Rok 2010 – grupa z SKKT w Sękocinie w pobliżu polany zlotowej w Pociesze.

Poza rajdami turystycznymi i zlotami ważnymi imprezami dla SKKT były organizowane przez Oddział Ochota przez prawie 40 lat, specjalnie dla młodzieży szkolnej, nieco krótsze, ale równie atrakcyjne Spacery Warszawskie i Podwarszawskie.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się spacery po stolicy. W latach 1981-89 każdy z cykli spacerów (3 wiosenne i 3 jesienne) kończył się konkursem wiedzy dla trzyosobowych drużyn reprezentujących poszczególne koła. Zwycięskie placówki otrzymywały puchary, a młodzież nagrody książkowe. Ilość uczestników Spacerów Warszawskich bywała tak duża, że o danym temacie opowiadało 3, 4 a nawet 5 przewodników.

W latach 90. XX w. i później przeprowadzano minikonkursy pod koniec każdej wycieczki, wręczając od razu drobne upominki. Zasadę tę wprowadzono również na Spacerach Podwarszawskich.
Spacery prowadziło wielu działaczy oraz przewodnicy zaprzyjaźnieni z Oddziałem. Wśród tych, którzy często angażowali się w tę działalność, byli (kolejność alfabetyczna): Wiesława Berlińska, Marek Borchert, Iwona Gąsiorek, Aleksandra Gizowska, Małgorzata Grudzińska, Kazimierz Jagosiak, Teresa Jeżewska-Piegat, Anna Kacprzak, Andrzej Kochanowski, Andrzej Korgol, Andrzej Łyziak, Elżbieta Odrobińska, Edward Odrobiński, Wiesław Owsianko, Danuta Pełszyńska, Maria Pilich, Przemysław Pilich, Ewa Polańska (przez pewien czas prowadziła także Spacery Warszawskie z Ołówkiem), Elżbieta Rędziak, Jan Ryżko, Wacława Smogorzewska, Iwonna Śliwińska-Wach, Włodzimierz Tymowski, Krzysztof Wach, Ewa Ziemińska, Wanda Żabowska (wieloletni Przewodniczący Komisji Straży Ochrony Przyrody i członek Zarządu O/Ochota).


Spacer Warszawski: Radość – Międzylesie, październik 1997 r. – wizyta w Prywatnym Muzeum Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Miedzy prowadzącymi spacer: Przemysławem Pilichem i Edwardem Odrobińskim - rtm. Włodzimierz Bernard – twórca muzeum.

Spacer Podwarszawski: Wiktorów – Truskaw, marzec 2007 r. Wśród uczestników jedna z osób prowadzących spacer, Iwonna Śliwińska-Wach (drugą był Krzysztof Wach).
 
 


Spacer Warszawski: Lasek Bielański – cmentarz Żołnierzy Włoskich, marzec 2008 r. Pod wiatą z młodzieżą prowadząca wycieczkę Danuta Pełszyńska.

Spacer Podwarszawski w Pęcicach, wrzesień 2008 r. - z grupą uczestników prowadzące spacer: Wiesława Berlińska i Teresa Jeżewska-Piegat.


Spacer Warszawski „Ciekawostki warszawskiej Pragi” (październik 2010). Po lewej prowadząca wycieczkę Iwona Gąsiorek.
 

Spacer Warszawski „Pomniki Starego Miasta” (październik 2010). Na zdjęciu jedna z prowadzących spacer – Ewa Ziemińska (drugą była Danuta Pełszyńska).

Szkolne Koła z Oddziału Ochota uczestniczyły również w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK. Razem z dorosłymi turystami z Oddziału Stołecznego wyruszały na trasy Jesiennych Spotkań Piechurów, wycieczek pieszych Koła Terenowego, Rajdów im. A. Janowskiego i Ogólnopolskich Kampinoskich Rajdów Narciarskich na trasach pieszych. Bardzo popularne były rajdy dla młodzieży O/Piaseczno , szczególnie „Szukamy wiosny” i „Majówka w Lasach Chojnowskich”, ale i jesienne: „Miejscami pamięci na Ziemi Piaseczyńskiej”- to jeden z ostatnich, wcześniej miały inne nazwy. Koła z Oddziału Ochota pojawiały się także na imprezach O/Praskiego („Praska jesień”, „W poszukiwaniu kwiatu paproci”), O/Praga Płd. (Rajd Szkolny „Puszcza”, „Szerokie pola”), O/Warka („Kwitnące Jabłonie”, „Szlakami płk. W. Kononowicza”) i O/Mazowsze („Rajd Warszawski”).


2006 Jesienne Spotkanie Piechurów - przed dworkiem Piłsudskiego w Sulejówku (SKKT Sękocin).
 

2012 Jesienne Spotkanie Piechurów - Las Kabacki. Stoją dzieci z SP 61 z Wiesławą Godlewską, obok prowadzący wycieczkę Andrzej Łyziak; znicz zapalają uczennice z ZSP w Lesznowoli.

Oczywiście SKKT organizowały także wycieczki własne, a nawet obozy wędrowne (ostatni w 2004 - SKKT Sękocin) i wyprawy w góry (o wyjazdach uczniów z Nowej Iwicznej w latach 2018-2019 można przeczytać w zakładce Turystyki górskiej).

W imprezach O/Ochota wielokrotnie uczestniczyły grupy szkolne pod opieką zainteresowanych danym tematem nauczycieli, niebędących opiekunami SKKT. Warto wymienić tych, którzy pojawiali się najczęściej. W ostatnich latach oprócz wspomnianych wcześniej wychowawczyń świetlicy w SP nr 61 w Warszawie były to: Katarzyna Miernik (SP nr 2 w Józefowie, prowadziła także dwa spacery podwarszawskie – relacje w Naszych imprezach: wiosna i jesień 2016), Monika Zaleśna (ZSP w Lesznowoli, wspomagała opiekunów prawie na każdej wycieczce), Ewa Kietlińska i Danuta Pietrzak (SP nr 10 w Warszawie), Beata Dudziak-Tomaszek (SP nr 61 w Warszawie) oraz Joanna Królica (ZSP w Lesznowoli).


Na trasie rajdu Bliskie sercu w 2013 roku – z grupą uczniów z Józefowa Katarzyna Miernik.

Grupa z ZSP w Lesznowoli z Moniką Zaleśną podczas wykonywania zadań gry miejskiej w trakcie rajdu Bliskie sercu w 2012 roku.


Od lewej: Romualda Turek (SP 61) oraz Ewa Kietlińska i Danuta Pietrzak (obie SP 10) podczas spotkania działaczy w 2017 roku.
 

Spacer Warszawski "Promenadą nad Morskie Oko" w 2019 roku, po prawej Joanna Królica z ZSP w Lesznowoli (obok prowadząca spacer Małgorzata Grudzińska).


Wiesława Godlewska z SP 61 podczas Spaceru Warszawskiego po Pradze w 2013 roku (jest autorką wielu prezentacji z wycieczek Oddziału umieszczonych w zakładce Pisali o nas).

Po prawej Beata Dudziak-Tomaszek z SP 61 na Spacerze Warszawskim po Starej Ochocie w 2007 roku (po lewej prowadząca Maria Pilich).
 
 

Do tych, którzy brali udział w imprezach turystycznych Oddziału nieco dawniej, należeli: Julian Borkowski (SP nr 177 w Warszawie), Ewa Karasek (SP w Sękocinie), Magdalena Kołakowska (SP w Ładach), Beata Czeladko (ZS w Łazach) oraz Anna Kacprzak (SP w Sękocinie i ZS w Łazach, zanim została opiekunem SKKT w Komorowie).
Polana za siedzibą Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, z uczniami z Sękocina Ewa Karasek (zlot Palmiry 2010).
 


Grupa z SP w Ładach z Magdaleną Kołakowską w Lesie Kabackim w 2006 roku.

Drużyna zuchów z ZS w Łazach z Beatą Czeladko podczas rajdu Bliskie sercu w 2006 roku.

Opiekunowie szkolnych kół korzystali też z ofert organizatorów, którzy nie byli związani z PTTK.

W latach 2005-2013 koła brały udział w Ecco Walkathonie (Spacerze Ludzi Dobrej Woli) łączącym krajoznawstwo z działalnością charytatywną (SP nr 61, nr 177, nr 227, w Raszynie, w Sękocinie, w Komorowie oraz Gimnazjum w Raszynie i Technikum Kolejowe).


Park Agrykola - grupa z Sękocina z Anną Kacprzak i Małgorzatą Grudzińską na trasie pierwszego w Warszawie Ecco Walkathonu w 2005 roku.

Na trasie Ecco Walkathonu – rok 2010.
   
 

Wielokrotnie członkowie SKKT uczestniczyli w Rajdzie „Szlakiem Naszej Historii” przygotowywanym przez dzielnice i gminy we współpracy ze środowiskami Armii Krajowej (z Technikum Kolejowego, Gimnazjum w Raszynie, SP w Sękocinie, w Raszynie, ZSP w Lesznowoli oraz SP nr 227 w Warszawie). Warto dodać, że od wielu lat osobą odpowiedzialną za organizację tego rajdu na terenie Gminy Raszyn jest Elżbieta Rędziak – opiekun koła turystycznego w Szkole Podstawowej w Raszynie.

Rajd „Szlakiem Naszej Historii” w Gminie Lesznowola

2010 r. - cmentarz w Magdalence. Patrol z SKKT w Sękocinie przy grobach ofiar zbiorowej egzekucji w 1942 r. Obok uczestników Jerzy Słowikowski, były łącznik Dowództwa Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.

2019 r. - przy kościele w Magdalence. Spotkanie młodzieży (w tym z SKKT w ZSP w Lesznowoli) z Januszem Kaźmierczakiem, starszym strzelcem w plutonie 1726 Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 6 Rejon "Helenów", walczącym w Lasach Sękocińskich.

Oddział Ochota często w swoich kalendarzach imprez dla młodzieży umieszczał najciekawsze „cudze” przedsięwzięcia, zachęcając do uczestnictwa w nich.

Fot. poza podpisanymi: z archiwum Oddziału PTTK Ochota

Zdjęcia i skany pamiątek: M. Grudzińska