WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki


Z historii Oddziału PTTK Ochota


24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Z historii Oddziału PTTK Ochota

Rajdy, rajdy, rajdy …

Większość osób myśląc o Oddziale PTTK Ochota wspomina przede wszystkim wspaniałe imprezy, które organizował. Na pewno dawni ich uczestnicy posiadają w swoich zbiorach liczne pamiątki: proporczyki, plakietki, znaczki rajdowe, dyplomiki i ozdobne potwierdzenia przebycia tras opatrzone odciskami okolicznościowych pieczątek.

Rajdy górskie i nie tylko …

Już od lat 70. XX w. Oddział PTTK Ochota organizował kilkudniowe rajdy po górach. Odbyło się po kilkanaście wypraw pod nazwami „Pusto w Gorcach” i „Skalne Podhale”. Zaangażowani w ich przygotowanie i prowadzenie byli m.in.: Jacek Campioni, Roman Gałecki, Wiesław Bochenek i Grzegorz Dubielecki. Kilkudniowe Rajdy Tatrzańskie organizowało też Koło nr 34 przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.
Oddział Ochota był także organizatorem letnich obozów wędrownych w górach oraz innych form wypoczynku. Ich przykładem były spływy kajakowe, na które zapraszało Koło przy PLL LOT. Prowadzili je przodownicy turystyki kajakowej: Walenty Stachowiak i Kazimierz Gosek. Przodownikiem tej turystyki był również Zenon Jarzynka, wieloletni prezes koła zakładowego przy Centrum Naukowo-Produkcyjnym Samolotów Lekkich PZL Warszawa oraz członek władz Oddziału.


Rajdy piesze odbywały się również poza szeroko rozumianym sezonem turystycznym. Szczególnie popularne były Zimowe Rajdy Na Raty.


W latach 80. XX w. Oddział PTTK Ochota skupiał bardzo dużo kół. Według spisu z 1986 r. było ponad 40 (!) SKKT i ponad 50 (!) innych: zakładowych i np. w parafiach, seminariach. Część z nich z pomocą Oddziału organizowała rajdy, w których mogli też uczestniczyć chętni spoza tych kół. Czasem rocznie odbywało się bisko 20 takich rajdów. Wydawano nawet informatory imprez turystycznych w formie niewielkich broszurek.


Rajd Wąskotorowy

Przez ponad 30 lat najważniejszą imprezą dla dzieci i młodzieży był Rajd Wąskotorowy organizowany przez SKKT nr 1 przy Technikum Kolejowym i jego opiekunkę Marię Pilich. Najczęściej właśnie on inaugurował jesienny sezon turystyczny. W niektórych latach uczestniczyło w nim ponad 300 (!) osób, np. w 1988 r. było ich 358. Kierownikiem rajdu była zawsze Maria Pilich, a trasy prowadzili zrzeszeni w PTTK uczniowie i absolwenci „Kolejówki”, m.in. przodownicy TP Leon Dutkiewicz i Leszek Żurawski. Gośćmi zakończenia imprezy często byli przedstawiciele dyrekcji Technikum Kolejowego oraz władz lokalnych z terenu rajdu.Wielokrotnie były to imprezy dwudniowe i wymagające (szczególnie w latach 80. wędrowano po kilkanaście do ponad 20 kilometrów dziennie).Piesze przejścia zazwyczaj były połączone z atrakcyjnym przejazdem „ciuchcią”: sochaczewską lub grójecką, czasem zwykłą koleją (tak było np. w 1985 r., gdy wędrówka rozpoczynała się pierwszego dnia w Skierniewicach, a kończyła drugiego w Żyrardowie).


Młodzież z Technikum Kolejowego przy stacji w Wyszogrodzie.
 

Grupa z SKKT przy SP 94 na dwudniowej trasie rajdu w 1985r.
 Maria Pilich z grupą uczestników podczas weryfikowania odznak turystyki pieszej na mecie rajdu w Runowie w 1979 r.
 

Grupa z Sękocina na rajdzie w 1997 r. z przejazdem kolejką z Piaseczna (i postojem w Grójcu, gdzie zachowała się obrotnica) do Małej Wsi.

Na trasie kolejki grójeckiej odbył się również Rajd Wąskotorowy w 2000 r. Był połączony z akcją „Sprzątanie Świata”, organizatorzy i uczestnicy zebrali śmieci z torowisk i przystanków między Piasecznem a Tarczynem.

W 2001 r. w programie imprezy było zwiedzanie fermy strusi afrykańskich w Gołkowie. Powstał wtedy zabawny wierszyk autorstwa uczniów Szkoły Podstawowej w Sękocinie:
Struś to ptak duży,
Nie kąpie się w kałuży,
tylko w sporym rowie ,
na fermie w Gołkowie …


Kilkakrotnie uczestnicy Rajdów Wąskotorowych gościli w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach. Na przykład w 1984 r. był tam zaplanowany nocleg po pokonaniu bardzo długiej trasy z Piasecznicy przez Żelazową Wolę i Famułki Brochowskie. Z kolei podczas Jubileuszowego XXX Rajdu Wąskotorowego (2003 r.) po zwiedzeniu Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie wszyscy pojechali kolejką do Wilcz Tułowskich, a następnie przeszli do Osady, w której odbyły się ognisko i konkursy.


W kolejnym, 2004 roku, odbył się ostatni, 31. Rajd Wąskotorowy. Zwiedzono wówczas Izbę Tradycji WKD w Grodzisku Mazowieckim, uczestnicy mieli też możliwość wejść do dawnych wagoników kolejki.


Rajd Wąskotorowy 2002 r. – uczestnicy w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

31. rajd (2004) – w wagonie WKD w Grodzisku Mazowieckim
 
,

Rajdy kół zakładowych

Przykładami kół zakładowych, które organizowały duże, liczne imprezy turystyczne, były: nr 3 „Prosan” przy Biurze Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, nr 6 przy Zakładzie Elektroniki Pomiarowej „Meratronik”, nr 5 „Skorosze” przy Fabryce Mierników i Komputerów „Era” oraz nr 400 „Koźlarze” przy Kombinacie Budownictwa Miejskiego Warszawa-Południe.

Koło „Prosan” prowadziło imprezy nietypowe - ze względu na pory roku i dnia. Były to: Zapustowe Wędrówki i Nocne Rajdy Duchów (później „przejął” je Klub Turystyki Kwalifikowanej „Trep”). W kole „Prosan” bardzo aktywny był Jacek Campioni.„Meratronik” przez kilkanaście lat był organizatorem rajdów pieszych odbywających się pod nazwą zakładu pracy, trasy prowadzili m.in. Bogusław Rydz i Zbigniew Giżka. Te ciekawe imprezy turystyczne zniknęły z kalendarza wraz z przemianami w firmie na początku lat 90. ubiegłego wieku. (Wcześniej koła nr 5 i 6 zjednoczyły się, bo zakład Meratronik włączono do fabryki Era.)
Podobnie stało się z rajdami, które organizowało koło „Skorosze”, zarówno górskimi, jak i bardzo popularnym w latach 80. XX w. Rajdem Chełmońskiego. Kierownikiem tego ostatniego była zwykle prezes koła „Skorosze” Wacława Smogorzewska, wieloletni członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Ochota. Trasy prowadzili m.in. Bogusław Rydz, Zbigniew Niedziałek, Bogusław Dąbrowski, Kazimierz Niklaszewski i Roman Gałecki.
Koło „Koźlarze” zainicjowało i przez wiele lat prowadziło rajdy związane z miejscami pamięci narodowej pod nazwą „Bliskie sercu”. Ich trasy przebiegały przez pola bitew powstań narodowych, wojen światowych oraz cmentarze i pomniki dotyczące różnych walk. Pierwszy rajd „Bliskie sercu” odbył się w 1981 r. w Dębem Wielkim. Funkcje kierownika tych imprez sprawowali Sylwester Tomaszewski i Jan Kojtek.,

„Bliskie sercu” - kontynuacja

Po rozwiązaniu koła „Koźlarze” organizację rajdu „Bliskie sercu” przejął Oddział PTTK Ochota. Stał się on główną wiosenną imprezą dla młodzieży szkolnej. Początkowo rajd prowadził Edward Odrobiński, a w latach 1999-2018 Małgorzata Grudzińska (niektóre z pomocą Marii Pilich lub Wiesława Bratkowskiego). Tematyka imprezy przeważnie miała związek z ważnymi obchodami, np. w 2012 był to Rok Janusza Korczaka, a w 2014 – 100. rocznica wybuchu I wojny światowej. Razem odbyło się 35 rajdów „Bliskie sercu”, ostatni Poznajemy postaci z ochockiej alei sław wiosną 2019 r. prowadziła Maria Pilich z pomocą Sebastiana Kozłowskiego (relacje od 2009 r. w Naszych imprezach).


Przy mogile powstańców styczniowych w Cieciszewie (2007).
 
 

Podczas rajdu w 2008 roku, po grze miejskiej o getcie warszawskim, Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów z młodzieżą przeszedł Jan Jagielski z Żydowskiego Instytutu Historycznego.


,

Inne rajdy historyczne

Dużo uczestników, głównie dorosłych, gromadziły imprezy o charakterze historycznym, takie jak rajdy:

- „Żywią y bronią” (Było ich kilkanaście, trasy prowadzili m. in. Bogusław Rydz, Andrzej Łyziak, Elżbieta Lasota-Łyziak, Leszek Żurawski.)
- „Burza nad Czarną” (Z kilkoma trasami, w tym trzydniowymi, komandorem był Antoni Federowicz, działacz Oddziału i były żołnierz 22 pp, ps. „Łebek”, trasy prowadzili m.in. Eugeniusz Szmidtgal i Jan Łuczak.)


- „Leśnym drogę daj”.


Przy WSM Ochota działał Klub Krajoznawczy "Na Rozdrożu" w osiedlu Rakowiec, który przeprowadzał Rajdy Kościuszkowskie. Ich kierownikiem był zwykle Marcin Chruszczyński.


Grupa uczestników z Technikum Kolejowego przy pomniku Bitwy pod
Maciejowicami podczas Rajdu Kościuszkowskiego w 1979 r.

 
 


Koło „Dedal” przy Wydziale Kultury Urzędu Dzielnicy Ochota zapraszało na kilkudniowe wyprawy do Puszczy Świętokrzyskiej „Szlakiem partyzantów”, których kierownikiem był Jan Łuczak.


Podobną tematykę miały niektóre z imprez, w tym ogólnopolskie, które współorganizował Oddział PTTK Ochota. Ich przykład stanowią: kilkudniowy Rajd Świętokrzyski „Ścieżkami partyzantów”, rajd „Gdzie są chłopcy i dziewczęta z tamtych lat” (z ramienia Oddziału zaangażowany Edward Odrobiński) oraz Rajd im. Adama Herbańskiego.Przez wiele lat ważnym wydarzeniem była współorganizacja wraz z klubem Varsovia (w nim działał zaprzyjaźniony z Oddziałem Ochota Andrzej Korgol, były żołnierz AK, ps. „Duży Jędrek”) rajdu „Po kamienistej drodze”. Miał miejsce w sierpniu, z zakończeniem lub spotkaniem uczestników różnych tras w Pęcicach, a dotyczył losów powstańców warszawskich z Ochoty. Rajd ten odbywa się nadal, obecnie klub Varsovia organizuje go z Gminą Michałowice, w roku 2021 była 55 edycja.


Andrzej Korgol
Fot. ze strony https://www.1944.pl/archiwum-
historii-mowionej/andrzej-korgol,65.html
,

Rajdy dla najmłodszych

Dzieci chętnie uczestniczyły w Rajdach Leśnych w okolicach Sękocina. Łączyły one przejście piesze ok. 5 km z elementami zabawowymi. Czasem podczas nich miało miejsce spotkanie z leśniczym, zawsze – ognisko.

Rajdy Leśne prowadziły: Ewa Polańska (1997- 1999), Regina Suwała (2006-2007) oraz Małgorzata Grudzińska (2008, 2011, 2014 w ramach Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej).
Wśród młodzieży siedzi Ewa Polańska, po lewej Regina Suwała (1999).


Pogadanka leśniczego Jerzego Kaczmarczyka (2006).

Przy ognisku Wiesław Bratkowski (2011).


Oddział Ochota organizował też rajdy-konkursy dla szkolnych kół. Przykładem tego jest „Rajd na raty – Mazowieckie rezerwaty” przeprowadzony przez Ewę Polańską w 2001 r., w którym drużyny otrzymywały punkty za każdą osobę (poza opiekunami) i każdy rezerwat odwiedzony w określonym czasie.

,

Rajd Ochoty

W latach 90. XX w. główną jesienną imprezą oddziałową stał się Rajd Ochoty. Zainicjowali i prowadzili go Zenon Barcz i Leszek Barcz, a jego trasy wiodły po Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

W latach 1998–2005 Rajd Ochoty prowadziła w różnych rejonach Ewa Polańska, adresując go do młodzieży szkolnej (z wyjątkiem 2001 r., gdy kierownikiem był Wiesław Bratkowski), a od 2006 roku - Małgorzata Grudzińska.


Na trasie Rajdu Ochoty w 2007 r. – okolice Komorowa.Ostatni Rajd Ochoty odbył się w 2018 r. w Lasach Wawerskich. Jego trasa związana była z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, prowadziła do Kamienia Piłsudskiego (relacje od 2009 r. w Naszych imprezach).
,

Inne rajdy

Nie jest możliwe wymienienie wszystkich rajdów organizowanych przez działaczy Oddziału PTTK Ochota. Wspomniano te najczęstsze i najbardziej popularne. Było ich dużo więcej.

Wiele z prezentowanych znaczków rajdowych z lat 80. XX w. (także pieczęci) projektował Leszek Białkowski, zaprzyjaźniony działacz z Oddziału PTTK Śródmieście. W Oddziale Ochota „naczelnym projektantem” był Jerzy Boratyn.Fot. poza podpisanym z archiwum O/PTTK Ochota
Zdjęcia i skany pamiątek: M. Grudzińska, T. Grudziński