WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki


Z historii Oddziału PTTK Ochota


24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Z historii Oddziału PTTK Ochota

Wydawnictwa1. „INFORMACJE”
W styczniu 1978 r. ukazał się nr 1 „Informacji: Miesięcznika Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału PTTK Ochota”. Redaktor Naczelny Edward Odrobiński, sekretarz redakcji Elżbieta Odrobińska, oprawa plastyczna Alicja Jarska i Jan Szawliński.

„Informacje” ukazywały się przez ponad 20 lat (czasem nieco rzadziej niż co miesiąc), z przerwą w latach 1990-1992. Do końca lat 80. XX w. miały postać 36-46 stronicowego biuletynu formatu A5. Zawierały zapowiedzi i regulaminy imprez, krótkie relacje z ich przebiegu, wiadomości dotyczące prac Zarządu Oddziału, ciekawych spotkań i inicjatyw oraz artykuły o tematyce krajoznawczej i historycznej. Nakład początkowo wynosił 500 sztuk, później stopniowo zmniejszał się do 100 sztuk w 1989 r. Redakcja miesięcznika była wyróżniana przez rozmaite gremia, m.in. w 1989 r. otrzymała puchar Warszawskich Dni Turystyki „Syrena” za najlepszą informację turystyczną.


W latach 90. XX w. „Informacje” publikowane były w formie kilku kartek, ich tematyka nie zmieniła się, ale w związku z ograniczeniem objętości nie można już było w nich przeczytać np. artykułu z cyklu „Patroni ulic Ochoty” (autorzy: głównie Andrzej Korgol i Zygmunt Pydziński - lata 1980-1984), czy „Historii pieśni Czerwone maki na Monte Cassino” (autor: Jadwiga Skolimowska, nr 11/1984).
W 1998 roku, ostatnim funkcjonowania pisma, ukazały się tylko dwa numery: styczniowy oraz sygnowany luty-kwiecień. Wydawanie „Informacji” przerwała niespodziewana śmierć ich twórcy, Redaktora Naczelnego Edwarda Odrobińskiego.
Przez cały okres istnienia publikacji była ona nieodpłatna, otrzymywały ją – wg rozdzielnika zatwierdzonego przez Zarząd – jednostki statutowe PTTK i władze samorządowe Dzielnicy.

2. „MATERIAŁY KRAJOZNAWCZE”
W 1978 roku Oddział PTTK Ochota rozpoczął także wydawanie zeszytów „Materiały Krajoznawcze”. Pierwszy numer pod redakcją Bogdana Czarneckiego zawierał artykuły dotyczące: Panoramy Racławickiej, Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego Ludzkości UNESCO (szczegółowy opis Dubrownika) oraz tekst „Dąb” – rozpoczynający cykl „Drzewa polskie”.


Nr 2 „Materiałów Krajoznawczych” zawierał kolejne artykuły o drzewach, tym razem były to: buk i kasztan. Zasadniczą część pisma poświęcono zabytkowemu miastu Stari Ras i serbskim cerkwiom w Dolinie Morawy.

Czasami Oddział Ochota gościnnie udostępniał swoje łamy. Tak było w nr 3 (1980), gdzie Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich zamieściło monografię Stanisława Wieczorka poświęconą opactwu na Świętym Krzyżu. W zeszycie tym znalazły się też dwa artykuły o drzewach, tym razem o brzozie i olszy.
Nr 4 (1981 r.) poświęcony był ciekawym miejscom na Półwyspie Bałkańskim, w szczególności Zatoce Kotorskiej, regionowi Ochrydu i Jeziorom Plitwickim. Zawierał również artykuł z cyklu o drzewach, jego bohaterem był grab.

Po przyjęciu przez Oddział PTTK Ochota imienia Wawrzyńca Żuławskiego wydano zeszyt poświęcony patronowi (nr 5, 48 stron, lipiec 1981). Zebrano w nim wspomnienia członków rodziny, przyjaciół i znajomych oraz różne artykuły, które ukazały się wcześniej w pismach o górach, dotyczyły twórczości muzycznej i działalności pedagogicznej Wawrzyńca Żuławskiego oraz jego losów wojennych.


Kolejny numer (6, 1981) zawierał artykuły o dziejach dzielnicy Ochota. Ich autorami byli: Jerzy Gromski, Józef K. Wroniszewski i Józef Thierry.


W 1983 r. wydano nr 7 „Materiałów Krajoznawczych”. To obszerna (140 stron) monografia dotycząca Chełmna (woj. kujawsko-pomorskie) przygotowana przez zespół pod kierownictwem Andrzeja Łyziaka.
Ósmy numer ukazał się w latach 1983-1984 i składał się z trzech części (227 stron). Miał tytuł „Heraldyka”, jego autorami byli: Bogdan Czarnecki i Andrzej Kulikowski. Za redakcję i korektę odpowiadał Andrzej Łyziak.Graficzne opracowanie „Materiałów Krajoznawczych” to dzieło Jerzego Boratyna, on też był autorem większości pięknych rycin na okładkach i wewnątrz zeszytów. Jedynie w numerze nr 5 o Wawrzyńcu Żuławskim wszystkie ilustracje wykonał Jan Czajka.

Podobnie jak „Informacje”, „Materiały Krajoznawcze” były wydawnictwem bezpłatnym. Ich nakład wynosił od 300 do 700 sztuk. Problemy finansowe sprawiły, że przestały się ukazywać cyklicznie.

W 1989 roku, przy współudziale finansowym Miejskiego Ośrodka Kultury miasta Kobyłki powstał zeszyt poświęcony tej miejscowości autorstwa Wojciecha Błaszkowskiego. Z materiałów w nim zawartych korzystają do dziś twórcy opracowań o tym mieście, czego dowodem jest artykuł na oficjalnej stronie internetowej Kobyłki https://kobylka.pl/strona- 3477-historia_zabytki_i_miejsca_pamieci.html (patrz: Bibliografia do artykułu).


 

(Nie podano autora rysunków.)


3. INNE
Oddział PTTK Ochota publikował także zeszyty poświęcone konkretnym wydarzeniom lub miejscowościom we współpracy z innymi jednostkami.

Tak np. w 1980 roku wspólnie z Oddziałem Śródmieście wydano biuletyn zatytułowany „Czerniaków 1944, Kampinos 1939-45” pod redakcją Edwarda Odrobińskiego.


 

Autograf płk. „Radosława” Jana Mazurkiewicza z dedykacją dla turystów z Ochoty.


Zdjęcia i skany: M. Grudzińska, T. Grudziński