WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Konkurs rysunkowo-malarski

Od 15 lat organizujemy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów konkursy rysunkowo-malarskie o tematyce związanej z krajoznawstwem, turystyką i ochrona przyrody.

Na konkurs rysunkowo-malarski 2009 „Kapliczki polskie” wpłynęło 214 prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z różnych dzielnic Warszawy, z Chełma (woj. lubelskie!) oraz z naszego woj. mazowieckiego: z Komorowa, Raszyna, Sękocina i Żyrardowa (w sumie z 24 placówek).
Jury pod przewodnictwem Marii Pilich przyznało 44 nagród i 59 wyróżnień.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 12 grudnia 2009 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Ochoty, ale nagrodzone prace można było tam oglądać już od początku grudnia 2009 r. na wystawie przygotowanej przez panie Annę Gozdek i Katarzynę Barczewską z MDK. Każda placówka zgłaszająca prace na konkurs otrzymała pamiątkowy dyplom, a każdy nauczyciel, pod kierunkiem którego praca została wykonana, specjalne podziękowanie. Takich nauczycieli było 41.
Po wręczeniu nagród i upominków uczestnicy uroczystości wzięli udział (zarówno młodzi jak i dorośli) w konkursie o tematyce krajoznawczej. Nagrodami były foldery o interesujących miejscach Polski. K1wyst
K2wyst
W bieżącym, 2010 roku, (ze względu na obchodzone uroczyście 60-lecie powstania PTTK) nasz konkurs rysunkowo-malarski (już 17!) odbędzie się pod hasłem: Turysta na szlaku.

Oddział PTTK Ochota w Warszawie
zaprasza
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w kolejnym (już szesnastym!)
KONKURSIE
RYSUNKOWO-MALARSKIM,
w tym roku pod hasłem:
„KAPLICZKI POLSKIE”

  • Składanie prac do 2 listopada 2009 r. w Oddziale PTTK Ochota w Warszawie ul. Częstochowska 11/15 (nowa siedziba; wejście od tzw. Placu Baśniowego – zielone drzwi) tel. (0)781-984-281 w poniedziałki w godzinach 16-18 podczas dyżurów członków Zarządu Oddziału. W razie potrzeby można telefonicznie uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.

  • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Uwaga! Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być opisana: imię, nazwisko i wiek autora (Uwaga! oceniane będą wyłącznie prace indywidualne), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 0-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów. Każda ze szkół (lub innych placówek oświatowych) może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).

  • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury Ochoty (Warszawa ul. Białobrzeska 19) w grudniu 2009 r. Dokładny termin zostanie podany po zakończeniu konkursu.

    konkurs Rysunkowo malarski w 2008r.

    konkurs Rysunkowo malarski w 2007r.

    konkurs Rysunkowo malarski w 2006r.