WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
PODSUMOWANIE KONKURSU RYSUNKOWO – MALARSKIEGO
"POLSKIE PARKI NARODOWE I ICH SYMBOLE”

24 listopada 2012 roku, tradycyjnie w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota”, odbyło się uroczyste zakończenie konkursu rysunkowo-malarskiego „Polskie parki narodowe i ich symbole”.
To już dziewiętnasty konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowany przez Oddział PTTK Ochota.

Wpłynęły 243 prace uczniów z różnych dzielnic Warszawy, z Chełma (woj. lubelskie!) oraz z województwa mazowieckiego: z Lesznowoli, Raszyna, Sękocina i Żyrardowa (łącznie z 22 placówek). Jury przyznało 67 nagród i 73 wyróżnienia.

Każdy z laureatów nagrody otrzymał dyplom, książkę, coś słodkiego i pamiątkowy znaczek Roku Janusza Korczaka (2012). Przygotowano również dyplomy dla placówek, dyplomiki i drobne nagrody dla wyróżnionych oraz podziękowania dla 45 nauczycieli, pod kierunkiem których wykonano prace.

Po wręczeniu nagród za prace plastyczne miał miejsce konkurs krajoznawczy dotyczący polskich parków narodowych - nagrodami w nim były słodycze.

Fot. Włodzimierz Tymowski

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” za gościnę, a paniom: Katarzynie Barczewskiej i Annie Gozdek za wspaniałe przygotowanie wystawy pokonkursowej.


Oddział PTTK Ochota w Warszawie

zaprasza
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
do udziału w dziewiętnastym
KONKURSIE
RYSUNKOWO-MALARSKIM,
pod hasłem

„POLSKIE PARKI NARODOWE

I ICH SYMBOLE”


  • Składanie prac do 5 listopada 2012 r. w Oddziale PTTK Ochota w Warszawie ul. Częstochowska 11/15 (wejście od tzw. Placu Baśniowego, obok apteki) w poniedziałki w godzinach 16-18 podczas dyżurów członków Zarządu Oddziału. W razie potrzeby można telefonicznie (tel. 781-984-281) lub pocztą elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.

  • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być czytelnie opisana: imię (bez zdrobnień), nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 0-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów. Każda ze szkół lub innych placówek oświatowych może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).

  • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury Ochoty (ul. Rokosowska 10) w grudniu 2012 r. Dokładny termin zostanie podany po zakończeniu konkursu.