WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
PODSUMOWANIE XX KONKURSU RYSUNKOWO - MALARSKIEGO
NA TATRZAŃSKICH SZLAKACH


Już po raz dwudziesty Oddział PTTK Ochota w Warszawie przeprowadził dla młodzieży szkolnej konkurs rysunkowo – malarski o tematyce krajoznawczej.

Tegoroczny konkurs dla uczczenia 140. rocznicy powstania Towarzystwa Tatrzańskiego odbywał się pod hasłem: Na tatrzańskich szlakach. Jego celami były:

 • zachęcenie młodzieży do uprawiania turystyki górskiej zarówno rodzinnej, jak i na imprezach organizowanych przez PTTK
 • przypomnienie wiadomości o Tatrach, historii turystyki górskiej w Polsce i działalności GOPR.

 • Na konkurs wpłynęło 270 prac uczniów z 26 placówek (1 przedszkole, 15 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze i 1 młodzieżowy dom kultury) z Warszawy, Raszyna, Sękocina, Lesznowoli, Żyrardowa i Chełma w woj. lubelskim. Jury przyznało 70 nagród w trzech kategoriach: klas 0-III – 23 nagrody, klas IV-VI – 27 i gimnazjów – 20 nagród.

  Nagrodzone prace prezentowano w dniach 21-30 XI 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Ochota (ul. Rokosowska 10). Tam także w sobotę, 30 XI 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. Prowadziły je: prezes Oddziału kol. Maria Pilich oraz przedstawicielka Młodzieżowego Domu Kultury kol. Katarzyna Barczewska, autorka wystawy prac. Byli obecni laureaci wraz rodzinami oraz nauczyciele, pod kierunkiem których powstały nagrodzone dzieła. Młodzi artyści po otrzymaniu dyplomu i nagrody książkowej o tematyce górskiej prezentowali zebranym swoje prace. Uczestnicy uroczystości zostali poinformowani, że większość nagród zakupiono dzięki dotacji ZG PTTK. Dodatkową atrakcją były słodycze dla wszystkich zebranych.

  Każda placówka zgłaszająca prace otrzymała pamiątkowy dyplom, a każdy nauczyciel imienne podziękowanie (przygotowano ich 49).

  Po wręczeniu nagród zebrani (zarówno młodzi jak i dorośli) wzięli udział w konkursie krajoznawczym dotyczącym Tatr i historii turystyki górskiej. Autorzy prawidłowych odpowiedzi otrzymali foldery o ciekawych miejscach Polski.

  Fot. Małgorzata Grudzińska, Marek Sawoń

  Dla uczczenia 140. rocznicy powstania Towarzystwa Tatrzańskiego konkurs rysunkowo – malarski w 2013 roku organizowany jest pod hasłem: Na tatrzańskich szlakach.

  Fot. Awit Szubert (1837-1919)

  Oddział PTTK Ochota w Warszawie

  zaprasza
  uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  do udziału w jubileuszowym dwudziestym
  KONKURSIE
  RYSUNKOWO-MALARSKIM,
  pod hasłem

  „NA TATRZAŃSKICH SZLAKACH”

  • Składanie prac do 4 listopada 2013 r. w Oddziale PTTK Ochota w Warszawie ul. Częstochowska 11/15 (wejście od tzw. Placu Baśniowego, obok apteki) w poniedziałki w godzinach 16-18 podczas dyżurów członków Zarządu Oddziału. W razie potrzeby można telefonicznie (tel. 781-984-281) lub pocztą elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.

  • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być czytelnie opisana: imię (bez zdrobnień), nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 0-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów. Każda ze szkół lub innych placówek oświatowych może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).

  • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury Ochoty (ul. Rokosowska 10) w grudniu 2013 r. Dokładny termin zostanie podany po zakończeniu konkursu.