WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar

PODSUMOWANIE XXI KONKURSU RYSUNKOWO–MALARSKIEGO
SKARBY Z LISTY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W POLSCE


„Skarby z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce” to już dwudziesty pierwszy konkurs plastyczny o tematyce krajoznawczej organizowany przez Oddział PTTK Ochota dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Wpłynęło 212 prac uczniów z Warszawy, Lesznowoli, Raszyna, Sękocina i Żyrardowa oraz z Chełma i Kraśnika (woj. lubelskie!) – mniej niż w latach ubiegłych, ale poziom ich wykonania był wyjątkowo wysoki. Łącznie w konkursie uczestniczyło 20 placówek, w tym kilka, które nadesłały prace we wszystkich trzech kategoriach wiekowych: klas 0- III, klas IV- VI i gimnazjum.
Jury przyznało 79 nagród. Nagrodzone prace prezentowano w dniach 1- 6. 12. 2014 roku w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota”(ul. Rokosowska 10) i tam też 6 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie konkursu.

Zgromadzonych powitały panie: prezes Oddziału PTTK Ochota Maria Pilich oraz przedstawicielka Młodzieżowego Domu Kultury Katarzyna Barczewska, autorka wystawy prac. Byli obecni laureaci wraz rodzinami oraz nauczyciele, pod kierunkiem których powstały nagrodzone dzieła. Młodym artystom dyplomy i nagrody książkowe wręczali: pani prezes Maria Pilich i członkowie Zarządu Oddziału, panowie Wiesław Bratkowski i Włodzimierz Tymowski. Po zejściu ze sceny gorąco oklaskiwani przez publiczność laureaci prezentowali swoje prace. Dodatkową atrakcją były słodycze dla wszystkich zebranych.

Przygotowano również dyplomy dla placówek oraz podziękowania dla 45 nauczycieli, pod kierunkiem których wykonano prace.
Po wręczeniu nagród za prace plastyczne miał miejsce konkurs krajoznawczy dotyczący obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdujących się w Polsce. Autorzy poprawnych odpowiedzi na pytania otrzymali foldery o tematyce krajoznawczej.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” za gościnę, a paniom: Katarzynie Barczewskiej i Annie Gozdek za wspaniałe przygotowanie wystawy pokonkursowej.

fot. Małgorzata Grudzińska

Oddział PTTK Ochota w Warszawie

zaprasza
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
do udziału w dwudziestym pierwszym
KONKURSIE
RYSUNKOWO-MALARSKIM,

pod hasłem

„Skarby z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce”


  • Składanie prac do 3 listopada 2014 r. w Oddziale PTTK Ochota w Warszawie ul. Częstochowska 11/15 (wejście od tzw. Placu Baśniowego, obok apteki) w poniedziałki w godzinach 16-18 podczas dyżurów członków Zarządu Oddziału. W razie potrzeby można telefonicznie (tel. 781-984-281) lub pocztą elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.

  • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być czytelnie opisana: imię (bez zdrobnień), nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 0-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów. Każda ze szkół lub innych placówek oświatowych może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).

  • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury Ochoty (ul. Rokosowska 10) w grudniu 2014 r. Dokładny termin zostanie podany po zakończeniu konkursu.