WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
JUŻ ZA NAMI XXII KONKURS RYSUNKOWO – MALARSKI
SKANSENY W POLSCE

Po raz dwudziesty drugi Oddział PTTK Ochota zorganizował dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny o tematyce krajoznawczej. Tegoroczny miał temat Skanseny w Polsce.
Tym razem oprócz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału zaproszono także przedszkolaków i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wpłynęło 255 prac. Większość pochodziła z placówek z Warszawy i okolic (Lesznowoli, Mrokowa, Raszyna, Sękocina, a nawet Żyrardowa). Przysłano także prace z Chełma i Biłgoraja (woj. lubelskie). Łącznie w konkursie uczestniczyło 26 placówek. Każda otrzymała dyplom, a dla 55 nauczycieli - opiekunów autorów prac - przygotowano podziękowania.

Jury przyznało 86 nagród. Tradycyjnie nagrodzone prace prezentowano w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota”(ul. Rokosowska 10) i tam też 5 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste zakończenie konkursu.

Salę szczelnie wypełnili laureaci wraz rodzinami, byli obecni także niektórzy nauczyciele, pod kierunkiem których wykonano prace. Zgromadzonych powitały panie: prezes Oddziału PTTK Ochota Maria Pilich oraz przedstawicielka Młodzieżowego Domu Kultury Anna Gozdek. Młodym artystom dyplomy i nagrody wręczali: pani prezes Maria Pilich i członek Zarządu Oddziału PTTK Ochota pan Włodzimierz Tymowski.

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych otrzymali książeczki o historii tramwajów i drewniane modele tego pojazdu, nagrody te ufundowały Tramwaje Warszawskie (dziękujemy!). Pozostali laureaci dostali książki zakupione przez Oddział PTTK Ochota. Każdy z nagrodzonych po zejściu ze sceny prezentował publiczności swoją pracę. Towarzyszyły temu gorące oklaski zebranych.

Po wręczeniu nagród za prace plastyczne miał miejsce konkurs krajoznawczy dotyczący skansenów w Polsce, w którym nagrodami były foldery o tematyce krajoznawczej i płyty z piosenkami świątecznymi.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” za gościnę, a paniom: Katarzynie Barczewskiej i Annie Gozdek za wspaniałe przygotowanie wystawy pokonkursowej.

Fot. M. Grudzińska

Oddział PTTK Ochota w Warszawie

zaprasza
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
do udziału w dwudziestym drugim
KONKURSIE
RYSUNKOWO-MALARSKIM,

pod hasłem

„SKANSENY W POLSCE”


  • Składanie prac do 2 listopada 2015 r. w Oddziale PTTK Ochota w Warszawie ul. Częstochowska 11/15 (wejście od tzw. Placu Baśniowego, obok apteki) w poniedziałki w godzinach 16-18 podczas dyżurów członków Zarządu Oddziału. W razie potrzeby można telefonicznie (tel. 781-984-281) lub pocztą elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.

  • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być czytelnie opisana: imię (bez zdrobnień), nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  • Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne (łącznie z „zerówkami”), uczniowie klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Każda ze szkół lub innych placówek oświatowych może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).

  • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury Ochoty (ul. Rokosowska 10) w grudniu 2015 r. Dokładny termin zostanie podany po zakończeniu konkursu.