WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar


ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS PLASTYCZNY O OCHOCIE


Oddział Ochota Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od ponad dwudziestu lat organizuje dla dzieci i młodzieży konkursy rysunkowo-malarskie o tematyce krajoznawczej. Tegoroczny odbywał się pod hasłem Warszawska dzielnica Ochota - miejsca, które warto zobaczyć i był formą uczczenia 100. rocznicy przyłączenia Ochoty do Warszawy.

Imprezę objęła patronatem Burmistrz Dzielnicy Ochota, pani Katarzyny Łęgiewicz, a w uroczystym podsumowaniu konkursu wziął udział Zastępca Burmistrza, pan Grzegorz Wysocki. Miało ono miejsce 10 grudnia 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” i było połączone z wystawą nagrodzonych prac.

Na konkurs wpłynęło 206 prac z 17 placówek oświatowych, nie tylko z Ochoty, ale także z innych dzielnic i spoza Warszawy. Cechował je wysoki poziom wykonania. Przedstawiały różne obiekty – od najbardziej znanych, jak Stacja Filtrów i kościół na pl. Narutowicza, po takie, które można nazwać „ciekawostkami”, np. model dinozaura przy al. Żwirki i Wigury, czy rzeźba Szczęśliwego Psa. Wielu młodych twórców jako temat swojej pracy wybierało także ochockie monumenty (od pomnika Lotnika po Dobrego Maharadży), różne budynki oraz parki z charakterystycznymi dla nich elementami. Zatem główny cel konkursu - tzn. zachęcenie młodzieży do poznawania interesujących miejsc Ochoty - został osiągnięty.

Jury przyznało 71 nagród i kilka wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych. Przygotowano także dyplomy dla placówek oraz podziękowania dla nauczycieli, pod opieką których powstały dzieła młodych artystów.

Laureatom dyplomy i ufundowane przez PTTK nagrody wspólnie z panem Burmistrzem wręczała prezes Oddziału PTTK Ochota Maria Pilich. Dodatkowo każdy otrzymał plan Ochoty, znaczek z logo „100 lat Ochoty w Warszawie” i ołówek z logo Dzielnicy Ochota. Po zejściu ze sceny nagrodzeni prezentowali publiczności swoją pracę. Towarzyszyły temu gorące oklaski.

Na zakończenie spotkania wszyscy obecni: laureaci, członkowie ich rodzin i nauczyciele wzięli udział w krótkim konkursie krajoznawczym (z nagrodami!) o Ochocie.

Serdecznie dziękujemy pani Katarzynie Łęgiewicz i panu Grzegorzowi Wysockiemu za wsparcie naszej imprezy i "ochockie" upominki dla laureatów. Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” jesteśmy wdzięczni za gościnę, a paniom: Katarzynie Barczewskiej i Annie Gozdek za wspaniałe przygotowanie wystawy pokonkursowej.

Fot. Małgorzata Grudzinska, Włodzimierz Tymowski


Oddział PTTK Ochota w Warszawie
zaprasza przedszkolaki oraz
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału
w 23. KONKURSIE RYSUNKOWO-MALARSKIM,
pod hasłem:
Warszawska dzielnica Ochota
- miejsca, które warto zobaczyć


  • Składanie prac do 8 listopada 2016 r. w Oddziale PTTK Ochota w Warszawie ul. Częstochowska 11/15 (wejście od tzw. Placu Baśniowego, obok apteki) we wtorki w godzinach 16-18 podczas dyżurów członków Zarządu Oddziału. W razie potrzeby można telefonicznie (tel. 781-984- 281) lub pocztą elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.

  • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być czytelnie opisana: imię (bez zdrobnień), nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  • Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne (łącznie z „zerówkami”), uczniowie klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Każda ze szkół lub innych placówek oświatowych może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).

  • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” (ul. Rokosowska 10) w grudniu 2016 r. Dokładny termin zostanie podany po zakończeniu konkursu.