WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
PODSUMOWANIE XXIV KONKURSU RYSUNKOWO-MALARSKIEGO

W związku z ogłoszeniem roku 2017 Rokiem Wisły konkurs plastyczny o tematyce krajoznawczej organizowany (już po raz 24!) przez Oddział PTTK Ochota w Warszawie odbywał się pod hasłem Nadwiślańskie miasta.

Z 33 placówek oświatowych wpłynęła rekordowa ilość prac, bo aż 406! W ostatnich dziesięciu edycjach konkursu liczba ta wahała się w granicach 210-270. Również ilość nauczycieli zaangażowanych w pomoc młodym artystom była wyjątkowa - 93 osoby!

Wybrano 87 najlepszych prac w czterech kategoriach wiekowych, przyznano także kilka wyróżnień. Dla komisji konkursowej było to bardzo trudne zadanie, gdyż większość dzieł cechował wysoki poziom wykonania. Podsumowanie konkursu miało miejsce 2 grudnia 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” i było połączone z wystawą nagrodzonych prac.

Na uroczystość przybyli młodzi twórcy w towarzystwie członków rodzin. Obecni byli również niektórzy z nauczycieli. Sala MDK „Ochota” wypełniła się po brzegi.

Laureatom dyplomy i nagrody wręczali: prezes Oddziału PTTK Ochota Maria Pilich i skarbnik Oddziału Włodzimierz Tymowski. Po zejściu ze sceny nagrodzeni prezentowali publiczności swoją pracę. Towarzyszyły temu gorące oklaski.

Na zakończenie spotkania odbył się krótki konkurs krajoznawczy o miastach położonych nad Wisłą. Nagrodami za prawidłową odpowiedź były foldery o Warszawie.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” za gościnę, a paniom: Katarzynie Barczewskiej i Annie Gozdek za wspaniałe przygotowanie wystawy pokonkursowej.

Fot. Wiesława Godlewska, Małgorzata Grudzińska, Włodzimierz Tymowski

Oddział PTTK Ochota w Warszawie
zaprasza przedszkolaki oraz
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału
w 24. KONKURSIE RYSUNKOWO-MALARSKIM,
pod hasłem:
Nadwiślańskie miasta

Celem konkursu jest włączenie się do ogólnopolskich obchodów Roku Rzeki Wisły i realizacji hasła programowego PTTK na rok 2017 „Wisła łączy” oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z historią, zabytkami oraz ciekawostkami dotyczącymi miast leżących nad królową polskich rzek.


  • Składanie prac do 10 listopada 2017 r. w Oddziale PTTK Ochota w Warszawie ul. Częstochowska 11/15 (wejście od tzw. Placu Baśniowego, obok apteki) w piątki w godzinach 16-18 podczas dyżurów członków Zarządu Oddziału. W razie potrzeby można telefonicznie (tel. 781-984- 281) lub pocztą elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.

  • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być czytelnie opisana: imię (bez zdrobnień), nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  • Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne (łącznie z „zerówkami”), uczniowie klas 1-3 i 4-7 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Każda ze szkół lub innych placówek oświatowych może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).

  • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” (ul. Rokosowska 10) 2 grudnia 2017 r.