WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki


Z historii Oddziału PTTK Ochota


24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 ustanowiono rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego (patrz: www.senat.edu.pl/powstanie-styczniowe) zwracając się do instytucji państwowych i samorządowych wszystkich szczebli o godne uczczenie tej doniosłej rocznicy.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej utworzyła podstronę poświęconą tej rocznicy w serwisie internetowym www.prezydent.pl . Można tam znaleźć informacje na temat planowanych wydarzeń nadsyłane przez organizatorów nawet najskromniejszych uroczystości.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK chcąc uczcić 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego ogłosiła ogólnopolską akcję pod nazwą „PTTK W 150. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO”. Zalecono w jej ramach organizację imprez, których trasy będą prowadziły do miejsc bitew, cmentarzy powstańczych, samotnych leśnych mogił, imprez, podczas których uczestnicy usłyszą od przodowników opowieść o dramatycznych wydarzeniach Powstania, o ludziach w nich uczestniczących, o ich zmaganiach z wrogiem i z losem.
Komisja uruchomiła specjalną podstronę dotyczącą tej akcji: http://ktpzg.pttk.pl/1863-2013/ Wiodącą imprezą jest trwający od 22 stycznia 2013 r. do 5 sierpnia 2014 r. „Ogólnopolski Indywidualny Rajd w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego”. Współorganizatorem rajdu jest oddział PTTK Mazowsze w Warszawie, który będzie przyjmował zgłoszenia i rozsyłał dzienniczki rajdowe. Regulamin rajdu znaleźć można na stronie KTP http://ktpzg.pttk.pl w zakładce „imprezy”.

Oddział PTTK Ochota w Warszawie aktywnie włączył się w obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego poprzez organizowanie imprez dla młodzieży szkolnej nawiązujących do wydarzeń z lat 1863-1864.


W 2013 roku przypadała 200. rocznica wydania pierwszego patentu przewodnickiego na terenie obecnych ziem polskich. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz znaczącą rolę, jaką odgrywają przewodnicy w upowszechnianiu krajoznawstwa, w edukacji pozaszkolnej i promocji walorów ziemi ojczystej, Zarząd Główny PTTK ustanowił rok 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych.