WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki


Z historii Oddziału PTTK Ochota


24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
ROK 2019 – ROKIEM MŁODYCH W PTTK

Hasło programowe PTTK na rok 2019 - Z PTTK WSPÓLNYM SZLAKIEM

W uznaniu dorobku szkolnych kół krajoznawczych, w stulecie ich powołania i rozpoczęcia zorganizowanego ruchu krajoznawczego w polskiej szkole, Zarząd Główny PTTK w Uchwale z dnia 31 października 2018 r. postanowił ogłosić rok 2019 – Rokiem Młodych w PTTK. Zatwierdzono także hasło programowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na rok 2019 „Z PTTK wspólnym szlakiem”.


Fot. https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoTurystycznoKrajoznawcze/photos/a.351529744883 861/2352811054755710/?type=3&theater

Zgodnie z Uchwałą głównym celem podejmowanych inicjatyw będzie popularyzacja działań turystyczno-krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, w szczególności zrzeszonych w kołach i klubach PTTK.

W ramach Roku Młodych w PTTK pod hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem” w całym Towarzystwie podejmowane będą działania zmierzające do:
1) Podnoszenia jakości organizacji poszczególnych etapów konkursów PTTK skierowanych do młodzieży
2) Integracji i promocji działalności kół i klubów działających w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zlotów, rajdów, złazów, zajęć turystyczno-krajoznawczych oraz przygotowanie systemu wyróżnień promującego dokonania szkolnych kół i klubów.
3) Prowadzenia działalności związanej z pogłębianiem wiedzy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.

Oddział PTTK Ochota w Warszawie od wielu lat kładzie szczególny nacisk na działania skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, zdecydowana większość organizowanych imprez jest przeznaczona dla młodych turystów.


W Roku Młodych nie zabraknie Spacerów Warszawskich i Podwarszawskich, odbędą się także tradycyjne rajdy: Bliskie Sercu oraz Rajd Ochoty. Podczas nich będą kolejno prezentowane poszczególne SKKT zrzeszone w Oddziale. Każde z kół będzie mieć okazję opowiedzieć o swoich imprezach własnych i osiągnięciach, zachęcając innych uczestników wycieczek do wstępowania w szeregi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Oddział PTTK Ochota będzie także promować wycieczki, zloty i rajdy organizowane dla młodzieży szkolnej przez inne środowiska.

Fot. Regina Suwała