WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Spotkania

SUKCES SZKÓŁ ZWIĄZANYCH Z ODDZIAŁEM PTTK OCHOTA

19 listopada 2016 roku w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie I edycji konkursu Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W czterech kategoriach konkursu zgłoszono 27 placówek z terenu województwa mazowieckiego, najwięcej (17) było szkół podstawowych, inne to: 4 gimnazja, 4 szkoły ponadgimnazjalne oraz 2 specjalne.

Dyplomy i nagrody wręczali: dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego  Paweł Cukrowski i Jan Natkowski prezes MFO PTTK. Obecni byli także: zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Izabela Stelmańska oraz wiceprezes MFO PTTK Mirosław Mazur.

Organizatorzy przyznali wybranym placówkom tytuły: Złotych, Srebrnych i Brązowych Mazowieckich Szkół Aktywnych Turystycznie 2016 oraz wyróżnienia. Dodatkowo: najlepsze szkoły w danej kategorii otrzymały puchary przechodnie Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Z przyjemnością informujemy, że wśród szkół podstawowych biorących udział w konkursie były dwie, których uczniowie systematycznie uczestniczą w imprezach Oddziału PTTK Ochota.

Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie została uhonorowana tytułem ZŁOTEJ MAZOWIECKIEJ SZKOŁY AKTYWNEJ TURYSTYCZNIE 2016 (jako jedna z trzech w kategorii).Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli otrzymała tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY AKTYWNEJ TURYSTYCZNIE 2016 (jako jedna z pięciu w kategorii).

W kategorii szkół podstawowych przyznano także 3 tytuły Srebrnych Mazowieckich Szkół Aktywnych Turystycznie.

Serdecznie gratulujemy „naszym” szkołom! Życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.


Fot. Olga Gajewska, Kamil Strzałkowski, Regina Suwała

Zainteresowanych szczegółowymi wynikami konkursu w poszczególnych kategoriach odsyłamy do protokołu zamieszczonego na stronie:
http://www.mfo.pttk.pl/nasze-dzialania/konkursy/szkola- aktywna-turystycznie/2016/item/61-protokol-pierwszej-edycji-konkursu-szkola-wojewodztwa-mazowieckiego-aktywna-turystycznie-2016


SPOTKANIE DZIAŁACZY ODDZIAŁU PTTK OCHOTA Z OKAZJI
ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI I DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

17 października 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 61 w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie działaczy i sympatyków Oddziału PTTK Ochota z okazji Światowego Dnia Turystyki i Dnia Edukacji Narodowej, tym razem w gronie kameralnym. Mimo to zaszczycili je swoją obecnością przedstawiciele władz Dzielnicy Ochota i Zarządu Głównego Towarzystwa. Gośćmi byli: Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota Grzegorz Wysocki, kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota Julian Wojciech Cichy oraz wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon. Ich obecność świadczy o uznaniu władz dla działalności Oddziału prowadzonej wyłącznie siłami społecznymi.

W spotkaniu wzięli udział działacze Oddziału, wśród nich nauczyciele szkół Ochoty, Włoch oraz miejscowości podwarszawskich: Józefowa, Lesznowoli, Raszyna i Sękocina, a prowadziła je prezes Oddziału PTTK Ochota, Maria Pilich.

Na wstępie pani prezes podsumowała działalność Oddziału w roku 2016, podając informacje o imprezach, zarówno tych już zrealizowanych jak i tych, które są zaplanowane jeszcze w październiku, listopadzie i grudniu.

W wycieczkach i rajdach zorganizowanych od początku roku do dnia spotkania wzięło udział 791 osób. Łącznie z uczestnikami dwóch najbliższych imprez oraz konkursu rysunkowo- malarskiego „Warszawska dzielnica Ochota – miejsca, które warto zobaczyć” ilość biorących udział w przedsięwzięciach Oddziału PTTK Ochota w roku 2016 zamknie się liczbą 1182. Oddział swoimi imprezami włączył się w dwie ogólnopolskie akcje PTTK – Wędruj z nami ojczystymi szlakami i Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna (24.09.2016).

Następnie pani Katarzyna Łęgiewicz wręczyła najbardziej zaangażowanym działaczom dyplomy Burmistrza Dzielnicy i nagrody książkowe. Otrzymali je: Wiesława Godlewska, Małgorzata Grudzińska, Tomasz Grudziński, Agnieszka Mazur, Katarzyna Miernik, Danuta Pełszyńska, Maria Pilich, Elżbieta Rędziak, Kamil Strzałkowski, Teresa Szpakowska, Romualda Turek i Włodzimierz Tymowski.

Pani Burmistrz podziękowała działaczom Oddziału za propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki szkolnej. Podkreśliła z zadowoleniem, że trzy cieszące się dużym zainteresowaniem imprezy oddziałowe uwzględniły tematykę 100. rocznicy przyłączenia Ochoty do Warszawy.

Z kolei z rąk Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ochota, pana Grzegorza Wysockiego kol. Romualda Turek i kol. Kamil Strzałkowski odebrali dyplomy podpisane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Nie zabrakło także wyróżnień przyznawanych przez Zarząd Główny PTTK. Kol. Andrzej Gordon wręczył kol. Iwonnie Śliwińskiej-Wach Złotą Honorową Odznakę PTTK, a kol. Kamilowi Strzałkowskiemu odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu srebrnym.

Miłą niespodzianką były książeczki „Kompas i serce” Bohdana Grzymały-Siedleckiego, które kol. Andrzej Gordon podarował pani Burmistrz oraz kol. prezes Marii Pilich i wiceprezes Małgorzacie Grudzińskiej.

W imieniu Zarządu Oddziału prezes Maria Pilich i kol. Włodzimierz Tymowski uhonorowali panią Reginę Suwałę dyplomem i nagrodą książkową za wyjątkowo aktywne uczestnictwo wraz z podopiecznymi w imprezach Oddziału. Na jej ręce przekazano także puchar dla placówki – Szkoły Podstawowej w Sękocinie wraz z podziękowaniem dla pani dyrektor.


Nagrody książkowe i dyplomy Zarządu Oddziału otrzymali również: Wiesława Berlińska, Wiesław Bratkowski, Alicja Serzysko, Iwonna Śliwińska-Wach oraz panie Anna Gozdek i Katarzyna Barczewska z Młodzieżowego Domu Kultury Ochota, które od wielu lat przygotowują w swojej placówce wystawy prac prezentowane podczas uroczystych podsumowań konkursów plastycznych organizowanych przez Oddział PTTK Ochota.

Nauczyciele ze szkół nr 61 i 97 oraz Lesznowoli i Raszyna odebrali podziękowania Zarządu Oddziału PTTK Ochota dla dyrektorów swoich placówek za wspieranie działalności turystyczno-krajoznawczej.

Miłe gospodynie - a jednocześnie pasjonatki turystyki, z powodzeniem propagujące ją wśród swoich podopiecznych – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 61 w Warszawie: Wiesława Godlewska i Romualda Turek zostały wyróżnione odznakami „Zasłużony dla Oddziału PTTK Ochota”.

Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentacje komputerowe z oddziałowych imprez 2016 roku, przygotowane i pokazane przez kol. Wiesławę Godlewską: m.in. ze spacerów po Ochocie (04. i 09. 2016), Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej (09.2016) i spaceru: Wśród wydm Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (06.2016).

Pani Maria Pilich natomiast zaprezentowała zdjęcia z ostatniej (10.2016) wycieczki krajoznawczej dla dorosłych działaczy i sympatyków Oddziału. Wszyscy mogli zobaczyć zwiedzane obiekty w Wyszkowie, Drozdowie i Łomży oraz poznać ciekawostki z nimi związane.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 61 w Warszawie za życzliwość i gościnę.

`
Fot. Małgorzata Grudzińska, Wiesława Godlewska, Kamil Strzałkowski