WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar

UROCZYSTE SPOTKANIE DZIAŁACZY ODDZIAŁU PTTK OCHOTA

Tradycją Oddziału PTTK Ochota stało się organizowanie uroczystych spotkań swoich działaczy i sympatyków z okazji Światowego Dnia Turystyki i Dnia Edukacji Narodowej z udziałem przedstawicieli władz Dzielnicy Ochota i Zarządu Głównego Towarzystwa. W tym roku odbyło się ono 21 października 2015 roku, po raz drugi w gościnnych progach ochockiej Szkoły Podstawowej nr 61 (serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły!). Spotkanie upłynęło jak zawsze w miłej atmosferze.

Wzięli w nim udział działacze Oddziału (głównie nauczyciele i członkowie Warszawskiego Klubu Górskiego), nauczyciele przedszkoli i szkół Ochoty, Włoch oraz miejscowości podwarszawskich: Lesznowoli, Raszyna i Sękocina. Obecny był wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, Andrzej Gordon, co świadczy o uznaniu władz PTTK dla działalności Oddziału. O tym mówił gość w swoim niezwykle serdecznym wystąpieniu. Przybyła również Elżbieta Matusiak-Gordon, sekretarz redakcji kwartalnika „Gościniec PTTK”.

Spotkanie prowadziła prezes Oddziału PTTK Ochota, Maria Pilich, która podała informacje o imprezach 2015 roku, zarówno tych już zrealizowanych jak i tych, które dopiero się odbędą. Od początku roku do dnia spotkania zorganizowanych zostało 21 imprez, w których wzięło udział 916 osób. Łącznie z uczestnikami 3 najbliższych imprez oraz konkursu rysunkowo- malarskiego „Skanseny w Polsce” ilość biorących udział w przedsięwzięciach Oddziału PTTK Ochota w roku 2015 zamknie się liczbą 1312.

Prezes Maria Pilich przedstawiła również regulamin i pokazała, jak wygląda najnowsza odznaka PTTK „Tropiciel przyrody” adresowana do najmłodszych – mogą ją zdobywać dzieci od 5 roku życia.

Działalność Oddziału PTTK Ochota, prowadzona wyłącznie siłami społecznymi, została doceniona przez władze samorządowe. Najbardziej zaangażowani działacze otrzymali dyplomy Burmistrza Dzielnicy Ochoty i nagrody książkowe. Byli to: Wiesław Bratkowski, Iwona Gąsiorek, Wiesława Godlewska, Małgorzata Grudzińska, Tomasz Grudziński, Andrzej Łyziak, Danuta Pełszyńska, Maria Pilich, Elżbieta Rędziak, Kamil Strzałkowski, Romualda Turek, Włodzimierz Tymowski i Krzysztof Wach. Nagrody wręczyli Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz i Zastępca Burmistrza Krzysztof Kruk.

Pani Burmistrz powiedziała wiele serdecznych słów pod adresem społeczników -działaczy Oddziału. Podziękowała za ogromne zaangażowanie w propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki szkolnej.

Prezes Maria Pilich z zadowoleniem podkreśliła fakt obecności na spotkaniu „głównego” Burmistrza Dzielnicy, co w latach poprzednich nie miało miejsca. Na spotkanie przybył również drugi Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota Grzegorz Wysocki oraz Julian Wojciech Cichy – kierownik dzielnicowego Zespołu Sportu i Rekreacji.

Nie zabrakło także innych wyróżnień. Z rąk pani Burmistrz i Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota Witolda Dzięciołowskiego kol. Iwona Gąsiorek i kol. Andrzej Łyziak odebrali dyplomy podpisane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Kol. Hanna Bednarska-Rybarczyk z Warszawskiego Klubu Górskiego otrzymała od wiceprezesa Zarządu Głównego PTTK Brązową Honorową Odznakę PTTK. Ponadto 10 działaczy otrzymało podziękowania zarządu Oddziału Ochota i upominki książkowe.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61 od lat - najaktywniej ze wszystkich ochockich szkół podstawowych i gimnazjalnych - biorą udział w imprezach Oddziału PTTK Ochota. Dyrektor Szkoły Renata Wrotniak z zadowoleniem odebrała puchar za uczestnictwo swoich uczniów we wszystkich imprezach oddziałowych w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015. Cieszył się również Zastępca Dyrektora Gerard Cieślak.

Zebrani mieli także okazję dowiedzieć się o działalności Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie i sali edukacyjnej przy ul. Wawelskiej 15. Mówiła o tym prezes w/w Towarzystwa, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.

Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli interesujące prezentacje komputerowe z oddziałowych imprez 2015 roku, przygotowane i pokazane przez kol. Wiesławę Godlewską, nauczycielkę SP nr 61: m.in. Rajdu Ochoty (09.2015) i spacerów: Ochota znana i nieznana (03.2015) i Skarpa Warszawska (10.2015).

Po oficjalnym zakończeniu spotkania był czas na oglądanie pięknych dekoracji oraz pamiątkowe zdjęcia m. in. gości i gospodarzy oraz grupy nauczycielek – koleżanek z turystycznych szlaków.

Fot: Małgorzata Grudzińska, Elżbieta Matusiak-Gordon, Ewa Polańska


XVI ZLOT TURYSTÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W dniach 26-27 września 2015 roku w Ostrołęce odbył się XVI Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego. Brało w nim udział blisko 250 osób, obecni byli także przedstawiciele Oddziału PTTK Ochota.

Zlot miał bogaty program krajoznawczy. Uczestnicy zwiedzili Małą Pętlę Kurpiowską oraz Ostrołękę. Spotkanie było także okazją do dyskusji o działalności PTTK, w szczególności przewodnickiej i skierowanej do młodzieży oraz o ubezpieczeniach.

Część oficjalną rozpoczęto wspomnieniem Prezesa Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK Wojciecha Koprowskiego, który zmarł 13 września 2015 roku.

Następnie najaktywniejsi działacze PTTK zostali uhonorowani dyplomami Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród wyróżnionych był Julian Wojciech Wąszewski, Wiceprezes Warszawskiego Klubu Górskiego im. W. Goetla, członek Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej.

Fot. Dwa zdjęcia z części oficjalnej pochodzą ze strony https://www.facebook.com/MFOPTTK
Pozostałe: Jacek Nowicki, Włodzimierz Tymowski

UROCZYSTE SPOTKANIE DZIAŁACZY ODDZIAŁU PTTK OCHOTA

21 października 2014 roku, w gościnnych progach ochockiej Szkoły Podstawowej nr 61, (serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły!) odbyło się doroczne spotkanie działaczy i sympatyków naszego Oddziału z okazji Światowego Dnia Turystyki i Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie upłynęło jak zawsze w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Wzięli w nim udział działacze Oddziału (głównie nauczyciele i członkowie Warszawskiego Klubu Górskiego), nauczyciele szkół Ochoty, Włoch oraz podwarszawskich: Lesznowoli i Raszyna. Obecny był wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, Andrzej Gordon, co świadczy o uznaniu władz PTTK dla działalności Oddziału. O tym i o planach PTTK na 2015 rok mówił gość w swoim wystąpieniu.

Spotkanie prowadziła prezes Oddziału PTTK Ochota, Maria Pilich, która podała informacje o imprezach 2014 roku, zarówno tych już zrealizowanych jak i tych, które dopiero się odbędą. Działalność Oddziału PTTK Ochota, prowadzona wyłącznie siłami społecznymi, została doceniona przez władze samorządowe. Najbardziej zaangażowani działacze otrzymali dyplomy Burmistrza Dzielnicy Ochoty i nagrody książkowe. Byli to: Wiesław Bratkowski, Wiesława Godlewska, Małgorzata Grudzińska, Tomasz Grudziński, Danuta Pełszyńska, Maria Pilich, Elżbieta Rędziak, Kamil Strzałkowski, Iwonna Śliwińska-Wach, Romualda Turek i Włodzimierz Tymowski. Nagrody wręczyli Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ochota, Krzysztof Kruk i Piotr Żbikowski, którzy powiedzieli wiele serdecznych słów pod adresem turystycznych społeczników.

Głos zabrał także Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota, Mariusz Oprządek. Podziękował działaczom Oddziału PTTK Ochota za ogromne zaangażowanie w propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki szkolnej. PTTK-owcom podziękowała również radna dzielnicy Ochota, redaktor „Informatora Ochoty i Włoch”, Małgorzata Rojek.
Nie zabrakło także innych wyróżnień. Z rąk Mariusza Oprządka kol. Wiesława Godlewska i kol. Krzysztof Głażewski otrzymali, podpisane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, dyplomy uznania „ z podziękowaniem za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji turystyki oraz walorów krajoznawczych na Mazowszu”.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61 od lat biorą liczny udział (najaktywniej z ochockich szkół podstawowych i gimnazjalnych) we wszystkich imprezach Oddziału PTTK Ochota. Dowodem tego były, przygotowane i pokazane przez kol. Wiesławę Godlewską, prezentacje komputerowe z najważniejszych oddziałowych imprez jesiennych: Pieszo lub rowerem przez Lasy Sękocińskie zorganizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna (20.09.2014) i Rajdu Ochoty Śladami Powstania Warszawskiego w 75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego (27.09.2014) (zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową SP61 http://szkola61.pl/content/view/611/297/ oraz http://szkola61.pl/content/view/626/301/). Uczestnicy spotkania mieli także okazję obejrzeć dyplomy otrzymane przez placówkę za udział w rajdach organizowanych przez nasz Oddział.

Fot. Małgorzata Grudzińska, Jacek Nowicki

SPOTKANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61 W WARSZAWIE


8 maja 2014 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 w Warszawie opiekunki Klubu Turysty: panie Wiesława Godlewska i Romualda Turek zorganizowały miłą uroczystość. W obecności uczniów z klas młodszych zostały wręczone grupie „klubowiczów” odznaki krajoznawcze: Warszawskie w stopniu popularnym i Regionalne w stopniu brązowym. Wspólnie z wymienionymi paniami dokonała tego wiceprezes Oddziału PTTK Ochota, pani Małgorzata Grudzińska. Spotkanie z dziećmi było okazją do zachęcenia ich do poznawania ojczystego kraju i zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych. Cel ten dodatkowo podkreślała okolicznościowa dekoracja.

Następnie w świetlicy szkolnej uczniowie obejrzeli dwie prezentacje przygotowane przez panią Wiesławę Godlewską: z marcowej wycieczki Klubu po Trakcie Królewskim w Warszawie oraz ze Spaceru Podwarszawskiego Falenty – Raszyn, zorganizowanego przez Oddział PTTK Ochota 26 kwietnia 2014. Po tym pokazie pani Małgorzata Grudzińska opowiadała dzieciom o różnych odznakach, w szczególności o tych przeznaczonych dla najmłodszych turystów. Chętnie udzielała odpowiedzi na pytania uczniów dotyczące warunków ich zdobycia. Każdy mógł zobaczyć odznaki oraz właściwe dla nich książeczki. Ponadto można było obejrzeć rozmaite znaczki i plakietki rajdowe.

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały pani Małgorzacie Grudzińskiej za odwiedzenie ich szkoły oraz wiele wycieczek i rajdów, które m.in. dla nich organizowała i prowadziła. Wręczyły swojemu gościowi piękny bukiet.

Fotografie otrzymane ze Szkoły Podstawowej Nr 61UROCZYSTE SPOTKANIE W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM


W dniu 19 grudnia 2013r. w ochockim Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy ul. Geodetów odbyła się miła uroczystość podsumowująca za 2013 rok osiągnięcia młodych sportowców – uczniów, ich nauczycieli oraz ochockich ośrodków sportu i rekreacji.

Organizatorem był Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota pod przewodnictwem Juliana Wojciecha Cichego, kierownika zespołu. Wyróżnieni odbierali dyplomy i nagrody z rąk burmistrza dzielnicy Wojciecha Maurycego Komorowskiego, zastępcy burmistrza Krzysztofa Kruka i naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Elżbiety Podkońskiej.

Uroczystość ta miała również akcent turystyczny. Zaproszonym gościem był wiceprezes ZG PTTK Andrzej Gordon, który po krótkim, serdecznym wystąpieniu wręczył Brązową Honorową Odznakę PTTK kol. Wiesławowi Bratkowskiemu.
Również dziesięciu działaczy naszego Odziału (Wiesława Godlewska, Krzysztof Głażewski, Iwona Gąsiorek, Małgorzata Grudzińska, Andrzej Łyziak, Danuta Pełszyńska, Maria Pilich, Włodzimierz Tymowski, Romualda Turek i Iwonna Śliwińska-Wach) otrzymało od burmistrzów nagrody książkowe i dyplomy „za upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży Dzielnicy Ochota w 2013 roku”.

fot. Małgorzata Grudzińska

22 października 2013 Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki oraz Roman Bargieł, prezes Zarządu Głównego PTTK wręczyli medale „Nauczyciel Kraju Ojczystego" trzydziestu dwóm zasłużonym członkom Towarzystwa.


Fot. http://gostynin24.pl/

Z radością informujemy, że wśród osób uhonorowanych tym odznaczeniem była kol. Ewa Polańska, członek naszego Oddziału, obecnie działająca i mieszkająca na terenie gminy Gostynin. Ewa Polańska przez wiele lat pełniła funkcję wiceprezesa Oddziału PTTK Ochota, prowadziła wycieczki, rajdy i prelekcje dla młodzieży szkolnej. Jest Instruktorem Krajoznawstwa Polski i Instruktorem Fotografii PTTK, chętnie prezentuje swoje slajdy - niektóre z nich można obejrzeć w internetowej galerii (adres w zakładce „Linki”).

Otrzymanie tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego" jest dla kol. Ewy Polańskiej wspaniałym zwieńczeniem wielu lat społecznej pracy.


UROCZYSTE SPOTKANIE DZIAŁACZY ODDZIAŁU PTTK OCHOTA

24 października 2012 roku, w gościnnym Domu Kultury „Rakowiec”, odbyło się uroczyste doroczne spotkanie działaczy i sympatyków naszego Oddziału z okazji Światowego Dnia Turystyki i Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie upłynęło jak zawsze w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze.

Wzięli w nim udział obecni i emerytowani działacze Oddziału (głównie nauczyciele i członkowie Warszawskiego Klubu Górskiego), nauczyciele szkół Ochoty, Włoch, Komorowa, Lesznowoli i Sękocina. Obecny był wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, Andrzej Gordon, co było dla nas dużym zaszczytem. i przyjemnością.

Spotkanie prowadziła prezes Oddziału PTTK Ochota Maria Pilich, która podała informacje o zorganizowanych w 2012 roku rajdach, "Spacerach Warszawskich”, "Spacerach Podwarszawskich" i wycieczkach autokarowych. Działalność Oddziału PTTK Ochota prowadzona wyłącznie siłami społecznymi została doceniona przez władze samorządowe. Najbardziej zaangażowani działacze otrzymali dyplomy Burmistrza Dzielnicy Ochoty i nagrody książkowe. Byli to: Wiesław Bratkowski, Iwona Gąsiorek, Wiesława Godlewska, Małgorzata Grudzińska, Andrzej Łyziak, Danuta Pełszyńska, Maria Pilich, Romualda Turek i Włodzimierz Tymowski. Nagrody wręczył Zastępca Burmistrza, Piotr Żbikowski, który powiedział bardzo dużo serdecznych słów pod adresem turystycznych społeczników.

Zebrani uzyskali również wyczerpujące i najbardziej aktualne informacje o tym, co dzieje się i jest planowane na Ochocie. Głos zabrał także Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota, Mariusz Oprządek. Podziękował działaczom Oddziału PTTK Ochota za ogromne zaangażowanie w propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki szkolnej. PTTK-owcom podziękowali również kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla dzielnicy Ochota, J ulian Wojciech Cichy oraz redaktor naczelny „Informatora Ochoty i Włoch”, Grzegorz Wysocki. Gościem spotkania po raz pierwszy była Naczelnik Wydziału Kultury dzielnicy Ochota, Kinga Wiśniewska.

Nie zabrakło również wyróżnień PTTK. Z rąk Andrzeja Gordona złote odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” otrzymali kol. Anna Kacprzak i kol. Włodzimierz Tymowski

Fot: Jacek Nowicki, Małgorzata Grudzińska

W 2011 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w uznaniu szczególnych zasług nauczycieli oraz innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno-wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, ustanowiło wyróżnienie honorowe w postaci tytułu i medalu "Nauczyciel Kraju Ojczystego". We wrześniu ubiegłego roku wśród 52 wyróżnionych z całego kraju gratulacje i medale z rąk ówczesnej minister edukacji narodowej Katarzyny Hall odebrały dwie działaczki Oddziału PTTK Ochota znane wielu pokoleniom młodzieży: prezes Oddziału, kol. Maria Pilich i sekretarz, kol. Wiesława Berlińska.
16 października 2012 roku w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się kolejna uroczystość uhonorowania nauczycieli kraju ojczystego. Tym razem ten zaszczytny tytuł otrzymało 46 osób. Medale wręczali wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki wspólnie z prezesem Zarządu Głównego PTTK Lechem Drożdżyńskim. Miło nam, że i tym razem w gronie wyróżnionych była związana od wielu lat z Oddziałem Ochota, kol. wiceprezes Małgorzata Grudzińska.


Fot. Andrzej Wielocha
2 lutego 2012 roku w siedzibie III Programu Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie odbyły się „Jasełka z Gwiazdą” organizowane przez Entropię Słowa i Radiową Trójkę Od kilku lat na zaproszenie organizatorów uczestniczą w nich uczniowie ze szkół podstawowych współpracujących z Oddziałem PTTK Ochota, tym razem były to dzieci ze szkół w Lesznowoli i w Sękocinie. Tradycyjnie publiczność obejrzała przedstawienie jasełkowe przygotowane przez kółko teatralne z warszawskiego Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 1. Następnie odbył się koncert Gwiazdy, czyli Stanisława Sojki. Imprezę zakończyło spotkanie ze Świętym Mikołajem, który wręczył dzieciom upominki.


fot. Małgorzata Grudzińska


25 października, tradycyjnie jak co roku, w Centrum Artystycznym "Radomska 13" odbyło się uroczyste spotkanie działaczy i sympatyków naszego dzielnicowego Oddziału PTTK Ochota z okazji Światowego Dnia Turystyki i Dnia Edukacji Narodowej.

Wzięli w nim udział obecni i emerytowani działacze Oddziału, w tym Warszawskiego Klubu Górskiego im. prof. Walerego Goetla, nauczyciele szkół Ochoty, Włoch, Komorowa, Lesznowoli, Raszyna i Sękocina oraz członek Zarządu Głównego PTTK i równocześnie prezes Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Wojciech Koprowski. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału PTTK Ochota, Maria Pilich, która podała informacje o działalności Oddziału w 2011 r. Odbyło się 14 imprez dla młodzieży szkolnej (rajdy, "Spacery Warszawskie", "Spacery Podwarszawskie", wycieczki autokarowe) organizowanych w dni wolne od nauki. Aktywnym uczestnictwem uczniów wyróżniają się szkoły podstawowe: nr 61 i nr 97 z Ochoty, nr 227 z Włoch oraz szkoły z Raszyna i Sękocina. W grudniu 2011 roku zostanie jeszcze rozstrzygnięty tradycyjny konkurs rysunkowo-malarski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, tym razem pod hasłem "Miejsca znane z polskich legend". Działalność Oddziału PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego prowadzona jest wyłącznie siłami społecznymi. Zostało to docenione przez władze samorządowe. Jedenaście najbardziej zaangażowanych osób otrzymało dyplomy Burmistrza Dzielnicy Ochoty i nagrody książkowe. Nagrody wręczył Zastępca Burmistrza, Krzysztof Kruk, który powiedział bardzo dużo serdecznych słów pod adresem turystycznych społeczników. Głos zabrał również Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota, Mariusz Oprządek. Podziękował działaczom Oddziału PTTK Ochota za zaangażowanie w propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Wspomniał świetnie zorganizowany 7 maja br. Rajd Leśny o charakterze rodzinnym w Lasach Sękocińskich. PTTK-owcom podziękował również kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota, Julian Wojciech Cichy. Następnie prezes Oddziału PTTK Ochota, Maria Pilich wręczyła podziękowania i książki aktywnym działaczom Warszawskiego Klubu Górskiego oraz wspomagającym pracę PTTK-owców przyjaciołom z Zarządu Oddziału TPD Dzielnicy Ochota. Spotkanie upłynęło w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze. Zebrani otrzymali mapy, foldery i aktualne materiały informacyjne o bieżącej oraz planowanej działalności PTTK w dzielnicy, w Warszawie i województwie.

Fot: Jacek NowickiW dniach 1- 2 X 2011 r. 14 członków naszego Oddziału uczestniczyło w XII Zlocie Turystów Województwa Mazowieckiego.W drodze na Zlot odwiedziliśmy zabytkowy kościół Św. Trójcy w Błoniu. Spotkanie wszystkich uczestników miało miejsce w Łącku. Zwiedziliśmy tam Wyłuszczarnię Nasion przy miejscowym nadleśnictwie. Następnie, w Hali Widowiskowo-Sportowej nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy oraz wręczenie wielu odznaczeń i wyróżnieńWśród osób odznaczonych Krzyżami Zasługi i wyróżnionych listami gratulacyjnymi Marszałka Województwa Mazowieckiego znaleźli się też nasi działacze. Nasi przedstawiciele zostali również poproszeni o wywiad dla TVP 3.Część oficjalną urozmaiciły występy łąckich zespołów młodzieżowych: wokalno-tanecznego i orkiestry dętej.Kolejnym punktem programu było zwiedzanie zamku w Gostyninie i spotkanie z burmistrzem tego miastaPo pikniku turystycznym i noclegu w Koszelówce uczestnicy Zlotu wyjechali do Płocka. Tam nastąpiło spotkanie z władzami miasta, a następnie pod opieką miejscowych przewodników zwiedzanie m. in. Muzeum Mazowieckiego i Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

/fot: Małgorzata Grudzińska, Jacek Nowicki/
Kol. Kol. Maria Pilich i Wiesław Bratkowski, na zaproszenie TPD Ochota, wzięli udział w spotkaniu noworocznym rodzin podopiecznych TPD, członków i sympatyków stowarzyszenia w dniu 13.01.2011 r. w Ognisku Wychowawczym TPD przy ul. Częstochowskiej 11/15. Gościem był Pan Krzysztof Kruk - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota .


21 października 2010 roku w Centrum Artystycznym „Radomska 13” w Warszawie odbyło się doroczne uroczyste spotkanie działaczy Oddziału PTTK Ochota z przedstawicielami władz Towarzystwa i dzielnicy Ochota. Podczas spotkania Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota pan Krzysztof Kruk wręczył "Medal Komisji Edukacji Narodowej" kol. Małgorzacie Grudzińskiej. Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” w stopniu złotym, z rąk Sekretarza Zarządu Głównego PTTK Marka Boguszewskiego, otrzymał kol. Wiesław Bratkowski. Ponadto wyróżniający się działacze Oddziału otrzymali dyplomy burmistrza Dzielnicy Ochota i nagrody książkowe

medal
spotk_969
spotk_970
spotk_971
spotk_974
spotk_978     


-

fot. Jacek Nowicki
radiopttk2
*14 stycznia 2010 roku w siedzibie III Programu Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie odbyły się „Jasełka z Gwiazdą” organizowane przez Stowarzyszenie timeArt i Radiową Trójkę Na zaproszenie organizatorów opiekunki kół turystycznych z trzech szkół podstawowych: w Sękocinie, Komorowie i nr 227 w Warszawie zabrały tam 40 swoich podopiecznych. radiopttk
Razem z innymi widzami obejrzeli spektakl „W poszukiwaniu przyjaciela” przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie oraz występy Andrzeja Piasecznego i znanego z programu „Mam talent” Konego ze swoimi lalkami. Imprezę zakończyło spotkanie ze Świętym Mikołajem, który wręczył dzieciom upominki.
fot. Małgorzata Grudzińska26 listopada 2009 r. przedstawiciele Zarządu Oddziału (kol. kol. Wiesław Bratkowski, Maria Pilich i Włodzimierz Tymowski) gościli na uroczystym spotkaniu Koła Przyjaciół Dzieci Warszawa - Ochota z okazji 90-lecia TPD.

Dla osób i instytucji, z którymi TPD współpracuje od wielu lat przygotowano ozdobne podziękowania. Takie podziękowanie otrzymał również nasz Oddział PTTK.