WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki


Z historii Oddziału PTTK Ochota


24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Kalendarz imprez

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ SZKOLNĄ ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I KLAS GIMNAZJALNYCH NA IMPREZY JESIENNE 2018 ROKU.

15 września 2018 (sobota)
SPACER WARSZAWSKI „BIS” Peowiacy, mężowie stanu i Nieznany Żołnierz z cyklu „Drogi do niepodległości” (powtórzenie wiosennej wycieczki). Spotkanie o godzinie 10.00 przy pawilonie „Cepelia” na ulicy Marszałkowskiej, między Alejami Jerozolimskimi a ulicą Nowogrodzką. Zakończenie ok. 12.30 przy Pałacu Prezydenckim.


22 września 2018 (sobota)
RAJD OCHOTY na trasie: Stara Miłosna – Zielona (obelisk Piłsudskiego) – Marysin Wawerski w ramach cyklu „Drogi do niepodległości”. Szczegóły i warunki uczestnictwa w oddzielnym regulaminie. >>


6 października 2018 (sobota)
SPACER WARSZAWSKI Szlakiem tablic i pomników upamiętniających Ojców Niepodległości z cyklu „Drogi do niepodległości”. Spotkanie o godzinie 10.00 przy pomniku Józefa Piłsudskiego obok Belwederu. Planowane zakończenie na pl. Trzech Krzyży ok. 12-12.30.

Dla chętnych możliwe przedłużenie spaceru do skrzyżowania ul. Koszykowej z ul. T. Chałubińskiego. Czas przejścia: 30-40 min, na trasie dodatkowe trzy tablice poświęcone: W. Korfantemu, J. Piłsudskiemu i I. J. Paderewskiemu.

20 października 2018 (sobota)
SPACER WARSZAWSKI Ogród Krasińskich z mapką TRInO. Spotkanie o godzinie 10.00 przy budynku dawnego Arsenału Królewskiego (ul. Długa 52). Organizatorzy zapewniają po 2-3 mapki i zadania Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację (6/W/18) dla każdej z grup. Zakończenie ok. 12.00.

  • Udział w Spacerach: Warszawskich i Podwarszawskim jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zgłoszenia.
  • Na każdej z imprez odbędzie się konkurs (z nagrodami) z wiadomości zdobytych podczas trwania spaceru lub rajdu.
  • Uczestnicy imprez mają szanse zdobycia odznak krajoznawczych i turystycznych: Dziecięca Odznaka Turystyczna, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, Warszawska Odznaka Krajoznawcza, Turysta Przyrodnik, Odznaka Turystyki Pieszej, Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Warszawskie Ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego”, Odznaka Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację.
  • Żadna z organizowanych przez nas imprez nie ma charakteru komercyjnego.
  • Przypominamy, że osoby niepełnoletnie biorą udział w imprezach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej: członka rodziny lub nauczyciela. Prowadzący imprezę nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników.
  • Nie zapewniamy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków –wyjątek: osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK Ochota, ul. Częstochowska 11/15 podczas dyżurów członków Zarządu w dwa piątki miesiąca (daty podawane na stronie internetowej) w godz. 16.00 – 18.00 lub telefonicznie 781 984 281.