WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Konkurs rysunkowo-malarski

Od 16 lat organizujemy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów konkursy rysunkowo-malarskie o tematyce związanej z krajoznawstwem, turystyką i ochrona przyrody.

KONKURS „TURYSTA NA SZLAKU” ROZSTRZYGNIĘTY!

4 grudnia 2010 roku w nowej, pięknej siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” odbyło się uroczyste zakończenie konkursu rysunkowo- malarskiego „Turysta na szlaku”.
tns
To już siedemnasty konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowany przez Oddział PTTK Ochota. Poprzez wybór tematu włączyliśmy się w obchody 60. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Wpłynęło 231 prac uczniów z różnych dzielnic Warszawy, z Chełma (woj. lubelskie!) oraz z woj. mazowieckiego: z Komorowa, Raszyna, Sękocina i Żyrardowa (łącznie z 28 placówek). Dzieła młodych twórców były bardzo ładne, jury pod przewodnictwem Marii Pilich wyłoniło rekordową ilość laureatów: przyznano 69 nagród i 66 wyróżnień! Każdy z laureatów otrzymał dyplom i książkę. Przygotowano również pamiątkowe dyplomy dla placówek, podziękowania i książki dla wszystkich nauczycieli, pod kierunkiem których wykonano prace. Takich nauczycieli było 55.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” za gościnę, a paniom: Katarzynie Barczewskiej i Annie Gozdek za przygotowanie wystawy pokonkursowej.
tns2


Oddział PTTK Ochota w Warszawie
zaprasza
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w siedemnastym
KONKURSIE
RYSUNKOWO-MALARSKIM,
pod hasłem:
„TURYSTA NA SZLAKU”

 • Składanie prac do 8 listopada 2010 r. w Oddziale PTTK Ochota w Warszawie ul. Częstochowska 11/15 (wejście od tzw. Placu Baśniowego, obok apteki) tel. 781-984-281 w poniedziałki w godzinach 16-18 podczas dyżurów członków Zarządu Oddziału. W razie potrzeby można telefonicznie lub pocztą elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.
 • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Uwaga! Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być opisana: imię, nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 0-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów. Każda ze szkół (lub innych placówek oświatowych) może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).
 • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury Ochoty w grudniu 2010 r. Dokładny termin zostanie podany po zakończeniu konkursu.

  konkurs Rysunkowo malarski w 2009r.

  konkurs Rysunkowo malarski w 2008r.

  konkurs Rysunkowo malarski w 2007r.

  konkurs Rysunkowo malarski w 2006r.