WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
PODSUMOWANIE KONKURSU RYSUNKOWO – MALARSKIEGO

"MIEJSCA ZNANE Z POLSKICH LEGEND"

W sobotę, 10 grudnia 2011 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” odbyło się uroczyste zakończenie już osiemnastego konkursu rysunkowo - malarskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanego przez Oddział PTTK Ochota. Tematem tegorocznego konkursu były „Miejsca znane z polskich legend”.

Wpłynęło 256 prac uczniów z różnych dzielnic Warszawy, z Chełma (woj. lubelskie) oraz z woj. mazowieckiego: z Lesznowoli, Raszyna, Sękocina i Żyrardowa (łącznie z 24 placówek). Jury przyznało 66 nagród i 64 wyróżnień!

Laureatom wręczono dyplomy, książki i znaczki z logo roku turystyki rodzinnej. W związku z tym, że 2011 był rokiem Marii Skłodowskiej - Curie każdy z uczestników otrzymał folder o miejscach w Warszawie związanych z wybitną polską uczoną. Przygotowano również pamiątkowe dyplomy dla placówek i podziękowania dla nauczycieli, pod kierunkiem których wykonano prace (było ich 62).

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” za gościnę, a paniom: Katarzynie Barczewskiej i Annie Gozdek za przygotowanie wystawy pokonkursowej.Fot: Małgorzata Grudzińska


Oddział PTTK Ochota w Warszawie

zaprasza
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
do udziału w osiemnastym
KONKURSIE
RYSUNKOWO-MALARSKIM,
pod hasłem

„MIEJSCA

ZNANE Z POLSKICH LEGEND”


  • Składanie prac do 7 listopada 2011 r. w Oddziale PTTK Ochota w Warszawie ul. Częstochowska 11/15 (wejście od tzw. Placu Baśniowego, obok apteki) w poniedziałki w godzinach 16-18 podczas dyżurów członków Zarządu Oddziału. W razie potrzeby można telefonicznie (tel. 781-984-281) lub pocztą elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.

  • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być czytelnie opisana: imię (bez zdrobnień), nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Temat nie oznacza wykonania ilustracji do legendy.

  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 0-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów. Każda ze szkół lub innych placówek oświatowych może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).

  • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury Ochoty (ul. Rokosowska 10) w grudniu 2011 r. Dokładny termin zostanie podany po zakończeniu konkursu.konkurs Rysunkowo malarski w 2010r.

konkurs Rysunkowo malarski w 2009r.

konkurs Rysunkowo malarski w 2008r.

konkurs Rysunkowo malarski w 2007r.