WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa tel. 781-984-281 e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Oddział PTTK Ochota w Warszawie
zaprasza ochockie przedszkolaki oraz
uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
do udziału
w 25. KONKURSIE RYSUNKOWO-MALARSKIM,
pod hasłem:
Polskie krajobrazy

W związku z zaangażowaniem się Oddziału PTTK Ochota w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski tegoroczny konkurs rysunkowo-malarski skierowany jest tylko do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Dzielnicy Ochota oraz kilku szkół spoza Ochoty, których uczniowie systematycznie uczestniczą w imprezach organizowanych przez Oddział.

Celem konkursu jest włączenie się do ogólnopolskich obchodów wspomnianej ważnej rocznicy oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z historią, zabytkami oraz przyrodą Polski.

Należy przedstawić jeden wybrany przez młodego artystę widok, na pracy powinny być obiekty (obiekt) dla niego charakterystyczne, tzn. takie, dzięki którym można rozpoznać ukazane miejsce. Prace, na których będą: jakiś las, jakieś góry, jakieś pola uprawne, zachód słońca nad morzem, itp. nie będą oceniane.

  • Składanie prac do 12 listopada 2018 r. w bibliotece Technikum nr 7 d. „Kolejówka” (miejscu pracy prezesa Oddziału PTTK Ochota p. Marii Pilich) ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. róg Szczęśliwickiej, na półpiętrze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 lub w Oddziale PTTK Ochota ul. Częstochowska 11/15 (wejście od tzw. Placu Baśniowego, obok apteki) wyłącznie w dniach dyżurów członków Zarządu (daty są podawane na stronie internetowej Oddziału http:// ochota.pttk.pl),w godzinach 16-18. W razie potrzeby można telefonicznie (tel. 781-984- 281) lub pocztą elektroniczną: poczta@ochota.pttk.pl uzgodnić inny sposób dostarczenia prac.
  • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być czytelnie opisana: imię (bez zdrobnień), nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
  • Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne (łącznie z „zerówkami”), uczniowie klas 1-3, klas 4-6 i starsi. Jedna placówka oświatowa może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).
  • Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” (ul. Rokosowska 10) w grudniu 2018 r.


konkurs rysunkowo-malarski w 2017r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2016r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2015r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2014r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2013r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2012r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2011r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2010r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2009r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2008r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2007r.