WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS RYSUNKOWO-MALARSKI MOJA WYCIECZKA

Tegoroczny, już XXVI, konkurs rysunkowo-malarski odbył się pod hasłem Moja wycieczka. Został zorganizowany z okazji 70. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a skierowany był do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Dzielnicy Ochota oraz kilku szkół podstawowych spoza tego obszaru, których uczniowie od lat uczestniczą w imprezach turystyczno- krajoznawczych Oddziału. Celem konkursu było zachęcenie uczestników do zapoznania się z szeroką działalnością i historią Towarzystwa.

W październiku, jeszcze na długo przed terminem składania prac, nastąpił wzrost zachorowań na COVID-19. Spowodowało to wprowadzenie zdalnego nauczania dla starszych uczniów - od klasy czwartej szkoły podstawowej, a niewiele później także dla dzieci z klas młodszych. Sytuacja ta miała wpływ na ilość prac zgłoszonych do konkursu, zgodnie z przewidywaniami najwięcej dostarczyły ich przedszkola.

Wpłynęło 96 prac, z czego 48 w kategorii dzieci przedszkolnych, 35 z klas 1-3 oraz 13 wykonanych przez starszych uczniów. W konkursie wzięło udział 12 placówek oświatowych (11 z Ochoty oraz Szkoła Podstawowa w Sękocinie). Zaangażowanych było 33 nauczycieli i rodziców. Składamy im serdeczne wyrazy uznania, to dzięki nim - mimo trudności - stało się możliwe przeprowadzenie konkursu.

Mniejszą ilość prac zrekompensował ich wysoki poziom artystyczny. Najczęściej przedstawiano wycieczki piesze, ale były także obrazy ukazujące piękno krajobrazów, spływy kajakowe, pływanie żaglówką oraz zwiedzanie interesujących zabytków – także w miastach. Na wielu pracach wystąpiło nawiązanie do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Były to zazwyczaj symbole szlaku, czasem logo.


Komisja konkursowa przyznała jedną nagrodę główną, którą otrzymał uczeń klasy 6 ze Szkoły Podstawowej nr 10. Pięknie i z wielką dbałością o szczegóły zilustrował on wycieczkę po Karkonoszach. Poza tym 71 młodych artystów zostało laureatami nagrody, a 24 wyróżniono.

W tym roku nie można było zorganizować uroczystego wręczenia dyplomów i nagród. Niektórzy z nauczycieli sami odebrali je od organizatorów, pozostałe zostały dostarczone do placówek.

Część nagród w postaci gier planszowych ufundował Urząd Dzielnicy Ochota (bardzo dziękujemy!), inne - książki o tematyce krajoznawczej lub przyrodniczej zakupione zostały z funduszy Oddziału PTTK Ochota. Miłym dodatkiem dla uczestników były także znaczki rajdowe przygotowane na imprezy, które nie odbyły się z powodu pandemii.

Fot. Małgorzata Grudzińska

KONKURS RYSUNKOWO-MALARSKI "MOJA WYCIECZKA"


Zapraszamy przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych z Ochoty do udziału w 26 konkursie rysunkowo-malarskim, odbywającym się w tym roku pod hasłem "Moja wycieczka"
Oddział PTTK Ochota w Warszawie
zaprasza ochockie przedszkolaki oraz
uczniów szkół podstawowych
do udziału
w 26. KONKURSIE RYSUNKOWO-MALARSKIM,
pod hasłem:
Moja wycieczka

  • Konkurs organizowany jest z okazji 70. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z szeroką działalnością i historią Towarzystwa.
  • Tematem pracy może być wycieczka z przewodnikiem PTTK, szkolna lub rodzinna np. szlakiem turystycznym (znakuje je PTTK), do schroniska górskiego, stanicy itd. Na pracy - szczególnie w wyższych kategoriach wiekowych - mile widziane nawiązanie do Towarzystwa (szlak, logo, flaga w tle, odznaka itp.).

  • Prace należy składać do 10 listopada 2020 r. na portierni Technikum nr 7 (d. „Kolejówka”) ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. róg Szczęśliwickiej (środkowe wejście do budynku). W godzinach 8.30-14.30 prace można znieść do biblioteki „Kolejówki” znajdującej się na półpiętrze. W razie problemów można skontaktować się z prezesem Oddziału wysyłając sms (tel. 781-984-281) lub pocztą elektroniczną: poczta@ochota.pttk.pl.

    • Format prac A-3 (duży blok rysunkowy), nie należy umieszczać ich w jakichkolwiek ramach. Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna (płaska). Każda praca musi być CZYTELNIE opisana: imię (bez zdrobnień), nazwisko i wiek autora (oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka placówki oświatowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
    • Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne (łącznie z „zerówkami”), uczniowie klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. Każda z placówek oświatowych może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac w danej kategorii wiekowej (każdą innego autora!).
    • Ze względu na sytuację epidemiczną o sposobie podsumowania konkursu i wręczenia nagród powiadomimy w terminie późniejszym.

konkurs rysunkowo-malarski w 2018r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2017r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2016r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2015r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2014r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2013r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2012r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2011r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2010r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2009r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2008r.

konkurs rysunkowo-malarski w 2007r.