WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa tel. 781-984-281 e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
SPACER PODWARSZAWSKI Miasto-Ogród Podkowa Leśna

6 maja 2017 roku w Podkowie Leśnej spotkało się blisko 60 osób, by poznać historię, zabytki i przede wszystkim walory przyrodnicze tego miasta. Były to grupy młodzieży wraz z opiekunami ze szkół podstawowych: w Sękocinie, nr 2 w Józefowie, nr 61 w Warszawie oraz z Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli. Piękna, słoneczna pogoda zaskoczyła wszystkich, bo był to pierwszy ciepły dzień od ponad dwóch tygodni. W miarę upływu czasu uczestnicy zdejmowali z siebie kurtki i bluzy, co potwierdzają zdjęcia.

Spacer prowadziła pani Małgorzata Grudzińska. Trasa w dużej części pokrywała się z tą wytyczoną przez autora mapki i zadań Terenowo-Rekreacyjnych Imprez na Orientację Podkowa przyrodnicza, historyczna, artystyczna. Obejmowała wszystkie punkty kontrolne, ale także inne obiekty i była znacznie dłuższa. Uczestnicy wycieczki przeszli pętlę długości 8 km.

Start i meta były na stacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej Podkowa Leśna Główna. 90 lat temu przejechał tędy pierwszy pociąg, co upamiętnia tablica umieszczona na ścianie zachowanego dworca z 1927 roku. Stworzenie miasta było ściśle związane z budową linii kolejowej, o czym pokrótce opowiedziała pani przewodniczka.

Następnie uczestnicy spaceru doszli do drewnianej willi „Aida”, w której mieszkali najsłynniejsi mieszkańcy Podkowy Leśnej: pisarz Jarosław Iwaszkiewicz i jego żona Anna, córka właściciela tych terenów, Stanisława Lilpopa, przedwojennego przemysłowca i myśliwego, jednego z głównych założycieli miasta.

Z zabudowań dawnego letniska Stanisławów, które znajdowało się tu przed powstaniem Podkowy, pozostał jeden dom, zwany „domkiem numer zero”. Grupy chętnie fotografowały się na jego tle. Następnie udano się do Leśnego Parku Miejskiego, który jest objęty ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Tu obejrzano zabytkowy budynek Klubu Sportowego, zwany kasynem (obecnie siedziba Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich). Ścieżką wzdłuż Niwki udano się na drugą stronę torów kolejowych do pięknie położonego rezerwatu Parów Sójek. Po powrocie do parku była okazja do odpoczynku nad stawem.

Spacerując ulicami Podkowy Leśnej zwracano uwagę na domy, wśród których były przedwojenne pensjonaty, niestety niektóre z nich są opuszczone i zaniedbane.

Kolejnym obiektem była figura Matki Boskiej postawiona dla upamiętnienia założenia Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w miejscu położenia kamienia węgielnego w 1925 roku.

Następnie udano się na Zarybie, gdzie znajdują się zabytkowy dwór i spichlerz. Właścicielem rezydencji był Janusz Regulski, dyrektor spółki „Siła i Światło”, inicjator budowy kolei i drugi z założycieli miasta. Obecnie w budynku znajduje się siedziba Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej prowadzonej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

Wkrótce grupa dotarła do rezerwatu przyrody im. Bolesława Hryniewieckiego. Drzewostan dębowo-sosnowy dorasta w nim wieku 160-180 lat i należy do najpiękniejszych na Mazowszu.

Podkowa Leśna obfituje w pomniki przyrody. W pobliżu pomnika żołnierzy AK Kompanii „Brzezinka” podziwiano buk purpurowy, a nieco dalej trzyrzędową Aleję Lipową im. Tadeusza Baniewicza, trzeciego z założycieli Podkowy Leśnej, zajmującego się pracami technicznymi związanymi z budową linii kolejowej.

Uczestnicy widzieli także dwie inne pomnikowe aleje lipowe rosnące wzdłuż ulic Jana Pawła II oraz Kościelnej oraz pojedyncze drzewa (przy ul. Borowin i Akacjowej). Przed wejściem na teren kościoła św. Krzysztofa pani Małgorzata Grudzińska opowiedziała historię budynku. Zwróciła uwagę na ciekawe rozwiązanie przestrzenne zgodne z koncepcją kościoła–ogrodu oraz wyposażenie wnętrza świątyni. Wspominała również ważne wydarzenia, które miały tu miejsce, m.in. pierwsze wykonanie mszy beatowej.

Ogród wzbudził prawdziwy zachwyt. W wodzie duże, złote ryby, na kamieniach wygrzewające się żółwie, papugi w obszernych klatkach i krzyczący, spacerujący po dachu paw. Ukwiecone trawniki, pomnikowe głazy narzutowe, dużo tablic, rzeźb, Kalwaria Polska, oryginalna dzwonnica. Wszystko bardzo się podobało.

Po odpoczynku był czas na lody, a po nich uczestnicy dotarli do parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Znajduje się w nim płyta upamiętniająca stacjonujących w Podkowie w okresie II wojny światowej żołnierzy węgierskich, którzy potajemnie wspierali polską partyzantkę.

W parku odbył się tradycyjny konkurs kończący spacer.

Fot. Wiesława Godlewska, Małgorzata Grudzińska, Regina Suwała

XXXIII RAJD „BLISKIE SERCU” Śladami Powstania Listopadowego

8 kwietnia 2017 roku odbył się XXXIII Rajd „BLISKIE SERCU”. Tradycyjnie prowadził trasą z miejscami pamięci, tym razem po terenie warszawskiej dzielnicy Praga Południe i pod hasłem Śladami Powstania Listopadowego. Głównym celem rajdu było poznanie okoliczności i przebiegu jednego z ważniejszych starć tamtego okresu – pod Olszynką Grochowską.

W rajdzie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Sękocina, Lesznowoli oraz nr 61 i 227 w Warszawie. Szczególnie miło było powitać uczestniczących po raz pierwszy w imprezie Oddziału PTTK Ochota młodych i starszych turystów z SKKT nr 24, działającego przy Szkole Podstawowej nr 163 w Warszawie, a zrzeszonego w Oddziale PTTK Praga. Łącznie na starcie w parku im. Jana Szypowskiego „Leśnika” spotkało się ponad 50 osób. Choć patron parku nie był związany z tematyką rajdu, kierownik imprezy pani Małgorzata Grudzińska krótko opowiedziała młodzieży o pułkowniku Wojska Polskiego, pełniącym funkcję szefa uzbrojenia Armii Krajowej.

Następnie pani przewodniczka przekazała zebranym najważniejsze fakty z przebiegu Powstania Listopadowego. Rozdała drużynom zadania i mapki Terenowo-Rekreacyjnych Imprez na Orientację związane z przebiegiem bitwy pod Olszynką Grochowską oraz jej upamiętnieniem i … wyruszono.

Uczestnicy poznawali kolejne obiekty i szukali odpowiedzi na dotyczące ich pytania. Były to:
- Dworek Grochowski (Grochowska 64/68 – wg legendy w budynku kwaterował gen. Chłopicki, w dworku Stanisław Wyspiański umieścił akcję dramatu „Warszawianka”),
- krzyż przy ul. Grochowskiej 80/82 w dawnym miejscu pochówku powstańców,
- ulice i place o nazwach łączących się z Powstaniem Listopadowym: Kwatery Głównej,
Bitwy Grochowskiej, Stoczkowska, 1831 Roku, Zaliwskiego, Szembeka, Chłopickiego, (dwie tablice Miejskiego Systemu Informacyjnego o patronach - Józefie Zaliwskim i Piotrze Szembeku).


Podczas odpoczynku na placu Szembeka wręczono uczestnikom znaczki rajdowe, pamiątkowe plakietki historyczne z dawnych rajdów „Bliskie Sercu” prowadzonych po trasach związanych z Powstaniem Listopadowym oraz broszurki o Szybkiej Kolei Miejskiej.

W kościele Najczystszego Serca Maryi, zaprojektowanym jako pomnik ku czci poległych w walce o Olszynkę Grochowską, oglądano tablice w kruchcie. Pani Małgorzata Grudzińska przybliżyła warunki terenowe i pogodowe, w jakich rozgrywano bitwę 25 lutego 1831 roku i pokazała reprodukcję obrazu Wojciecha Kossaka przedstawiającego scenę ataku „Czwartaków”, czyli żołnierzy słynnego 4 Pułku Piechoty.

Przy ulicy Chłopickiego 34 zatrzymano się na chwilę, by obejrzeć umieszczoną na fasadzie budynku, zniszczoną figurkę św. Ekspedyta, żyjącego na przełomie III i IV wieku oraz wysłuchać związanej z nim opowieści.
Kolejnym obiektem był krzyż przy ul. Chłopickiego 50. Kiedyś stał w domniemanym miejscu zranienia w czasie bitwy gen. Józefa Chłopickiego, w związku z budową stacji Warszawa Olszynka Grochowska zmieniono jego lokalizację.

Ciekawą odmianą dla uczestników rajdu był krótki przejazd Szybką Koleją Miejską do stacji Warszawa Gocławek. Stamtąd udano się na teren przy kościele św. Wacława przy ulicy Korkowej, by obejrzeć pomnik Franciszka Żymirskiego, generała poległego w bitwie.

Następnie cała grupa dotarła do rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska.

Choć nazwa rezerwatu pochodzi od podmokłych terenów porośniętych niegdyś przez lasy olszowe, to obecnie jest to zupełnie inny las, głównie bór sosnowy. Jedynie wzdłuż kanału melioracyjnego można zobaczyć fragmenty łęgu i podziwiać ślady działalności jego mieszkańców – bobrów. Spacerując tamtędy łatwiej było wyobrazić sobie, jak mógł wyglądać teren najkrwawszych walk zimą 186 lat temu.

Wkrótce uczestnicy rajdu dotarli do najważniejszego miejsca – pomnika Bitwy o Olszynkę Grochowską, ustawionego na zbiorowej mogile żołnierzy polskich. Pochowano w niej szczątki poległych, znalezione podczas kopania fundamentów kościoła lub w trakcie prac melioracyjnych w lesie, przeprowadzonych w połowie lat 30. XX wieku. W 1936 roku kryptę zwieńczyła tablica z napisem „Przechodniu powiedz współbraciom, że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi, ale z troską w sercu o losy Polski, o losy przyszłych pokoleń, o wasze losy”.

W imieniu całej grupy najmłodsi turyści wspólnie z przedstawicielem organizatorów, panem Sebastianem Kozłowskim zapalili znicz i uczczono chwilą ciszy ponad 7300 poległych Polaków.


Wkrótce na pomniku pojawiły się kolejne znicze zapalane przez uczestników. Grupy wykonywały zadania z mapki TRInO i odpoczywały. Brały także udział w krótkim konkursie: pytanie – odpowiedź, przeprowadzonym przez panią Małgorzatę Grudzińską. Po wręczeniu nagród młodym krajoznawcom oraz dyplomów dla szkół wyruszono wzdłuż ulicy Traczy, przy której powstała Aleja Chwały – zespół głazów z tablicami poświęconymi bohaterom z okresu Powstania Listopadowego. Spacer był okazją do utrwalenia niektórych nazwisk i wydarzeń.

Rajd zakończono przy Kopcu Bohaterów Olszynki Grochowskiej, na którym również zapłonęły znicze.

Serdecznie dziękujemy Panu z SKKT nr 24, który swą wiedzą wspierał prowadzącą rajd i chętnie opowiadał młodzieży o wydarzeniach z Powstania Listopadowego oraz św. Ekspedycie.

Fot. Małgorzata Grudzińska, Wiesława Godlewska, Regina Suwała, Rafał Zdunek

SZKOLNE KOŁA TURYSTYCZNE POWITAŁY WIOSNĘ

Pierwsza sobota kalendarzowej wiosny to okazja do powitania tej pory roku. 25 marca 2017 roku kilka kół turystycznych, związanych z Oddziałem PTTK Ochota, zorganizowało własne wycieczki. Niektórzy wzięli udział w odbywających się w tym dniu w Warszawie ciekawych wydarzeniach, inni wyruszyli na szlaki.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie uczestniczyli w obchodach Dnia Fascynującego Świata Roślin na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mieli okazję wysłuchać wykładów, obejrzeć pokazy, wziąć udział w grach i zabawach, a wszystko pod hasłem „Przywitaj wiosnę z BADYLEM!”.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Sękocinie wybrała się na Piknik z okazji Światowego Dnia Wody organizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Tu można było przeprowadzić doświadczenia, budować filtry i brać udział w konkursach. Uczniowie oglądali pracę statku „Chudy Wojtek” oraz mobilne laboratorium i inny sprzęt. Podziwiali także występy artystyczne: Domisiów i Majki Jeżowskiej.

Turyści ze Szkoły Podstawowej nr 61 w Warszawie i Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli umówili się na wspólne przemierzanie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Pokonali trasę Terenowo- Rekreacyjnych Imprez na Orientację Wokół Zimnych Dołów długości 8 km. Większość dojechała do Zalesia Górnego pociągiem i stąd pomaszerowała, ale kilkanaście osób z Lesznowoli przyjechało ze swojej szkoły (a potem wróciło) rowerami (brawo!). Z mapkami w rękach szukano zaznaczonych punktów i wykonywano zadania. Oglądano tablice ścieżki przyrodniczej, pomniki (także przyrody), pułapki na owady, paśniki, wieżę widokową i inne obiekty. W Zimnych Dołach odbyło się ognisko i tradycyjne pieczenie kiełbasek.

Wkrótce wszyscy spotkają się na imprezach Oddziału PTTK Ochota. Zapraszamy.

Fot. Małgorzata Grudzińska, Regina Suwała

Zdjęcie plakatu ze strony: https://pbsociety.org.pl/default/dzien-fascynujacego- swiata-roslin- wyklady-popularnonaukowe- przywitaj-wiosne- z-badylem- warszawa-25- marca-2017/
Nasze imprezy w roku 2016 - jesień

Nasze imprezy w roku 2016 - wiosna

Nasze imprezy w roku 2015 - jesień

Nasze imprezy w roku 2015 - wiosna

Nasze imprezy w roku 2014

Nasze imprezy w roku 2013

Nasze imprezy w roku 2012

Nasze imprezy w roku 2011

Nasze imprezy w roku 2010

Nasze imprezy w roku 2009